DOM – Duchowa Odnowa Mężczyzn

Duchowa Odnowa Mężczyzn

Wiemy dobrze wszyscy, jak wielka jest pokusa pójścia w życiu na skróty, wycofania się z walki o nasze rodziny, o nasze życie, wycofania się z walki o naszą duchową wolność… Jak pisze Św. Paweł, nie zawsze potrafimy czynić dobro, które chcemy czynić ( Rz 7, 19).

Grupa „DOM” powstała z potrzeby która zrodziła się w naszych sercach, aby wiarę wyznawać nie tylko w Kościele jeden raz w tygodniu na niedzielnej Mszy, ale przede wszystkim aby wiarą żyć każdego dnia, aby wiarę i to co mówi do nas Bóg w swoim Słowie przekładać na nasze życie codzienne. Chcemy doświadczać tego, że Bóg nie jest jakąś abstrakcyjną ideą, produktem naszych wyobrażeń czy oczekiwań co do życia wiecznego, ale że Bóg jest przede wszystkim rzeczywistością w naszym życiu, że może przeobrażać nasze życie abyśmy mieli je w pełni już tu, na ziemi ( J 10,10).

Chcemy doświadczać tego, jak Bóg opiekuje się nami każdego dnia, chcemy widzieć jak Bóg walczy po naszej stronie i pomaga nam w naszej walce o wygranie naszego życia i życia naszych bliskich – naszych małżonków i naszych dzieci. Jako Jego umiłowane dzieci możemy oczekiwać tego, że On nie będzie zwlekać z odpowiedzią i da każdemu z nas to wszystko, czego nam rzeczywiście potrzeba. (Wj 17,11; Łk 18,1-8; Mt 7,7-11)

Łączy nas:

1. Wiara w Boga i miłość do Niego Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! J 14,1; Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28.

2. Naśladowanie Jezusa Bądźcie roztropni jak węże a nieskazitelni jak gołębie. Mt 10,16. Połączenie węża i gołębicy tworzy obraz dojrzałego mężczyzny, który chce podążać za Chrystusem. Jest to połączenie mocy i delikatności, przebiegłości i niewinności, ziemi i nieba.

3. Zwalczanie swoich słabości w Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym, ciągła walka Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Pwt 31,6

4. Pełne zaufanie Bogu, nie sobie Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało: Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Go sławię. Ps 28,7; Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku. Prz 3,5.

5. Zaufanie w miłosierdzie BożeJa zaś zaufałem Twemu miłosierdziu; niech się cieszy me serce z Twojej pomocy, chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem. Ps 13,6

6. Rozważanie Słowa BożegoW sercu swym przechowuję Twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie. Ps 119,11.

7. Wspólna modlitwa w męskim gronie, wzajemna modlitwa za siebie, za nasze rodziny i nasze codzienne sprawy, wspólne uwielbienie naszego Pana, dzielenie się doświadczeniem wiary, trudnościami dnia codziennego, rozmowa na duchowe tematy – Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie (…). Dz 1, 14.

Zapraszamy na spotkania każdego mężczyznę, który chce czegoś więcej w swoim życiu

 Spotkania: 1 i 3 czwartek miesiąca godz 19:00 w budynku parafii.

Kontakt: email: dom.zebrzydowice@gmail.com , tel. 502 249 543 – Tomek