Apel Biskupa Bielsko-Żywieckiego w związku z epidemią koronawirusa

Biskup Roman Pindel udziela dyspensy wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i wzywa do pozostania w domach.

Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Następuje gwałtowny wzrost zachorowań. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. Zamknął granice, wszystkie restauracje, bary i placówki handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek. Obowiązuje restrykcyjne prawo ograniczające zgromadzenia do 50 osób. Odnosi się ono również do wszystkich uroczystości religijnych, czyli Mszy Świętych, pogrzebów, ślubów i nabożeństw.

Ponieważ wszyscy jesteśmy zagrożeni, dlatego udzielam dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zarządzam, by w każdej Eucharystii, także niedzielnej, mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej Mszy Świętej. W przypadku pogrzebów i ślubów uczestniczy tylko najbliższa rodzina. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa, w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.
Wykażmy daleko idącą samodyscyplinę pozostając w domach i nie narażajmy duszpasterzy na odpowiedzialność karną za złamanie obowiązującego prawa. Zostało ono wprowadzone, aby powstrzymać falę zachorowań i śmierci.

Z wiedzy medycznej wynika, że najbardzej narażone są osoby starsze, przewlekle chore, osłabione czy mające mniejszą odporność. Ludzie młodzi i w średnim wieku mogą być nosicielami wirusa i bezwiednie zarażać innych, w tym swoich najbliższych: rodziców, rodzeństwo i dzieci. Dlatego wszyscy jesteśmy zagrożeni. Powinniśmy skorzystać z dyspensy i w najbliższe niedziele nie iść do kościoła. Przeżywajmy niedzielną Eucharystię w domu, z rodziną za pośrednictwem mediów. Łączmy się z całym Kościołem Diecezjalnym poprzez Modlitwę Różańcową, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, lekturę Pisma Świętego.

Kościół jest ucieczką dla osób chorych, strapionych, udręczonych. Dlatego szczególnie w tym trudnym czasie księża są do dyspozycji wiernych. Są gotowi do rozmowy duszpasterskiej, udzielają sakramentów, zwłaszcza pokuty i namaszczenia chorych. Już mamy liczne świadectwa nawróceń po wielu latach, regulowania sytuacji małżeńskich i powrotu do Kościoła.

Kościoły pozostają otwarte dając możliwość osobistej modlitwy i adoracji. Proszę jednak zachować roztropność, by nie wchodzić do kościoła w którym znajduje się już duża liczba osób. Wiąże się to z ryzykiem przenoszenia wirusa.

Czas epidemii, jak każdy czas napięcia, kryzysu czy sytuacji granicznej, może być przez nas twórczo wykorzystany. Nie ulegajmy przygnębieniu, nie potęgujmy paniki. Korzystajmy tylko z wiarygodnych źródeł wiedzy, nie powielajmy fałszywych informacji. Wspierajmy się wzajemnie dobrym słowem i modlitwą. Uświadamiajmy innych i cierpliwie wyjaśniajmy osobom starszym zaistniałą sytuację. Telefonujmy do osób samotnych. Zadbajmy o to, by niczego im nie zabrakło. Zorganizujmy w domach czas dla dzieci i młodzieży. To dobra okazja, by sięgnąć po wartościową literaturę, film czy też pogłębić relację z domownikami poprzez głębsze rozmowy dotyczące spraw najważniejszych. Nie bagatelizujmy zagrożenia, ograniczmy kontakty towarzyskie. Podjęte przez nas wyrzeczenia, mające na celu ograniczenie epidemii potraktujmy jako szczególną formę przeżywanie tegorocznego Wielkiego Postu.

Niech ten czas próby i doświadczenia umocni nas i stanie się okazją do pogłębienia wiary i praktykowania miłości, zwłaszcza w gronie najbliższych. Jeszcze raz proszę wszystkich o odpowiedzialność i pozostanie w domach.

W naszych modlitwach pamietajmy o chorych, zmarłych oraz o wszystkich podejmujących codziennie wysiłek powstrzymania epidemii.

Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

Bielsko-Biała, 14 marca 2020 roku
L. Dz. 389/2020

Do apelu biskupa przyłącza się ksiądz proboszcz Marian Brańka.

Komunikat Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

W tym trudnym czasie zagrożenia kierujemy się wiarą, miłością bliźniego oraz roztropnością. Opierając się na wiedzy epidemiologicznej wiemy, że najgorsze jest tuż przed nami. Dlatego zobowiązujemy wszystkich wiernych naszej diecezji oraz księży do przestrzegania następujących zaleceń:

1. Biskup Roman Pindel udziela dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Dlatego też zarządza, by na każdej Mszy Świętej także niedzielnej mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej Mszy Świętej. W przypadku pogrzebów i ślubów tylko najbliższa rodzina. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

2. Wiernych prosimy, aby w okresie Wielkiego Postu korzystali ze spowiedzi w swojej parafii. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostanie dni Wielkiego Postu. Nie należy organizować osobnego dnia spowiedzi w parafii, aby poprzez duże zgromadzenie wiernych nie zwiększać ryzyka zarażenia. Jednocześnie od poniedziałku, 16 marca br., zawieszamy działanie stałych konfesjonałów, aż do odwołania.

3. Nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych wspólnot dziecięcych, młodzieżowych oraz dorosłych. Rezygnujemy również ze spotkań o wymiarze międzyparafialnym i dekanalnym.

4. Odwołujemy wszystkie zaplanowane wydarzenia o charakterze diecezjalnym, dekanalnym i parafialnym (np. plenerowe Drogi Krzyżowe, Pasje, spotkania, wykłady, dni skupienia), zaplanowane do świąt wielkanocnych. Odwołane są wszystkie nabożeństwa.

5. Rekolekcje Wielkopostne w tym roku będą miały inny charakter. Nie będziemy gromadzić się w kościołach i szkołach. Rekolekcje zaplanowane w parafiach należy odwołać. Wszystkich wiernych zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach, które będą w naszych mediach diecezjalnych: Diecezjalnym Radiu Anioł Beskidów oraz stronie internetowej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Szczegółowe informacje podamy na stronie diecezjalnej. Rekolekcje będą dostępne od 4. niedzieli Wielkiego Postu.

6. Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii oraz przed i po udzielaniu Komunii Świętej powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny.

7. Stanowczo zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Osoby, które mimo wszystko decydują się przyjąć Komunię Świętą do ust prosimy o podchodzenie osobno do innego szafarza (specjalnie do tego wyznaczonego) albo po osobach przyjmujących na rękę.

8. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą, można natomiast podejść do zakrystii i poprosić o wodę święconą.

9. Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Kurii Diecezjalnej i Sądzie Biskupim. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy:
Kancelaria Kurii: +48 735 919 267, sekretariat.kuria@diecezja.bielsko.pl
Wikariusz Generalny: +48 734 176 646, studenski@kuria.bielsko.pl
Wydział Duszpasterski: +48 734 176 644, +48 734 176 654, duszpasterstwo.ogolne@kuria.bielsko.pl
Wydział Rodzin: +48 734 176 645, duszpasterstwo.rodzin@kuria.bielsko.pl
Wydział Katechetyczny: +48 734 176 647, katecheza@kuria.bielsko.pl
Sekretariat Biskupa Bielsko-Żywieckiego: +48 734 176 642, sekretarz.bpa@diecezjabielsko.pl
Sekretariat Biskupa Pomocniczego: +48 734 176 643, sekretarz.bpa.pomocniczego@diecezja.bielsko.pl
Sąd Biskupi: +48 734 176 652, biuro.sadu@diecezja.bielsko.pl

Do minimum prosimy również ograniczyć wizyty w kancelariach parafialnych. Numery kontaktowe do kancelarii parafialnych parafii naszej diecezji można znaleźć na stronach tych parafii oraz na stronie internetowej diecezji.

10. Biblioteka Diecezjalna jest nieczynna do odwołania.

11. Liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze.

12. Wiernych, którzy przyjechali z zagranicy, prosimy, aby samodzielnie podjęli kwarantannę domową i uzyskali potrzebne informacje od Sanepidu. Jest to wyraz odpowiedzialności i miłości bliźniego, zwłaszcza najbliższych w rodzinie.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

PORZĄDEK KOLĘDY 2018/2019 /po Bożym Narodzeniu/

VIII. 27.12.2018 – Czwartek – godz. 9.00
1. ul. Jesionowa od początku
2. ul. Jesionowa od końca
3. ul. Astrów, Goździkowa, Okrężna od początku

IX. 28.12.2018 – Piątek – godz. 9.00
1. ul. Stroma, Ks. Janusza od końca
2. ul. PCK, Działkowa od końca
3. ul. Przedwiośnie od początku

X. 29.12.2018 – Sobota – godz. 9.00
1. ul. Świerkowa, Akacjowa od końca
2. ul. Groblowa, Chabrowa od początku
3. ul. Przedwiośnie od końca

XI. 30.12.2018 – Niedziela – godz. 13.30
1. ul. Chmielna, Wesoła i Tęczowa od początku
2. ul. Poziomkowa i Słowicza od końca
3. ul. Asnyka i Palmowa od początku

XII. 5.01.2019 – Sobota – godz. 9.00
1. ul. Orzeszkowej od 25 – 1
2. ul. Topolowa od początku
3. ul. Orzeszkowej od p. Branny

XIII. 6.01.2019 – Niedziela – godz. 13.30
2. ul. Makowa i Tulipanowa od początku
3. ul. Ks. Janusza od 46 – 1

XIV. 12.01.2019 – Sobota – godz. 9.00
1. ul. Wojska Polskiego i Graniczna od końca

2. ul. Dworcowa 30, p. Balcar, 32, 34, 36, 38
3. ul. Skotnicka i Pochyła od początku

XV. 13.01.2019 – Niedziela – godz. 13.30
1. ul. Kasztanowa i Górnicza od początku
2. Kolęda dodatkowa
3. ul. Piękna i Liliowa od początku

Porządek kolędy 2018/2019

+++ CHRYSTUS NIECH BŁOGOSŁAWI TEMU DOMOWI +++

PORZĄDEK KOLĘDY
2018 / 2019
/do Bożego Narodzenia/

I. 2.12.2018r. – Niedziela
          1. ul. Rzeczna i Srebrna od początku
          2. ul. Jutrzenki od końca
          3. ul. Jutrzenki od początku

II. 8.12.2018r. – Sobota
          1. ul. Wałowa od początku
          2. ul. Stawowa od początku
          3. ul. Wyzwolenia od początku

III. 9.12.2018r. – Niedziela
          1. ul. Kochanowskiego 18 – 55, Strażacka i Wrzosowa
          2. ul. Kochanowskiego od ronda
          3. ul. Kochanowskiego 107 – 57

IV. 15.12.2018r. – Sobota
          1. ul. Dworcowa i Owocowa od początku
          2. ul. Grabowa i Kalinowa
          3. ul. Agrestowa od początku i bloki 15, 17, 19, 21

V. 16.12.2018r. – Niedziela
          1. ul. Kwiatowa i Cicha od końca
          2. ul. Zamkowa od początku
          3. ul. Poprzeczna od końca

VI. 22.12.2018r. – Sobota
          1. ul. Słowackiego 1 – 31 i Nowy Dwór
          2. ul. Słowackiego 2 – 62
          3. ul. Słowackiego 33 – 73

VII. 23.12.2018r. – Niedziela
          1. ul. Kochanowskiego 54 – 64
          2. ul. Różana od początku

Chrystus zmartwychwstał!

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! Tym zawołaniem
pełnym wiary i nadziei, chrześcijanie pozdrawiają się w wielkanocny poranek, aby dać
świadectwo wierze, że Chrystus, który cierpiał, umarł na krzyżu oraz został pochowany w
grobie, zmartwychwstał i żyje pośród nas. Niech ta prawda, która w sposób szczególny
wybrzmiewa podczas wielkanocnej Eucharystii, ożywia naszą wiarę i daje nam niezachwianą
nadzieję, że i my również kiedyś zmartwychwstaniemy.
Otwórzmy nasze serca i umysły na zmartwychwstałego Pana, który jest prawdziwie
obecny w eucharystycznej ofierze.

Droga krzyżowa ulicami Zebrzydowic – 23.03.2018

O 18.00 Msza święta, ok. 18.30 wyruszamy z kościoła na Drogę Krzyżową ulicami: Ks. A.
Janusza w kierunku zamku, Kasztanową, Kochanowskiego i ks. A. Janusza do kościoła.
Zakończenie przy ostatniej stacji na Placu Św. Andrzeja Boboli przed probostwem.

Przy poszczególnych stacjach Krzyż niosą:
I – Służba liturgiczna
II – Strażacy
III – Młodzież oazowa
IV – Rada Parafialna
V – Kolejarze
VI – Górnicy
VII – Róże Różańcowe
VIII – Odnowa w Duchu Świętym
IX – Zespół Charytatywny
X – Rodziny dzieci kl. III SP
XI – Akcja Katolicka
XII – Apostolstwo Dobrej Śmierci i Apostolat Maryjny
XIII – Nauczyciele i Młodzież Gimnazjum
XIV – Rodzina Radia Maryja

Strażaków prosimy, aby czuwali nad przebiegiem całej Drogi Krzyżowej, a Policję prosimy o zapewnienie bezpieczeństwa.

Plan rekolekcji 19-20-21.03.2018r.

PONIEDZIAŁEK 19.03.18r.
KLASY I – II – III SP
10.00 -11.00 Nauka rekolekcyjna w kościele
KLASY IV – V – VI SP
11.00 – 12.30 Nauka rekolekcyjna w kościele
KLASY VII – II – III Gimnazjum
8.00 – 9.30 Nauka rekolekcyjna w kościele

WTOREK 20.03.18r.
KLASY I – II – III SP
10.00 – 11.00 Nauka rekolekcyjna w kościele
KLASY IV – V – VI SP
11.00 – 12.30 Nauka rekolekcyjna i spowiedź św.
KLASY VII – II – III Gimnazjum
8.00 – 9.30 Nauka rekolekcyjna i spowiedź św.

ŚRODA 21.03.18r.
KLASY I – II – III SP
10.00 – 11.00 Nauka rekolekcyjna w kościele
KLASY IV – V – VI SP
11.00 – 12.30 Nauka rekolekcyjna i Msza Św.
KLASY VII – II – III Gimnazjum
8.00 – 9.30 Nauka rekolekcyjna i Msza Św.