Ogłoszenia Duszpasterskie

W wielkopostnym czasie podejmujemy pogłębioną refleksję nad potrzebą nawrócenia do życia zgodnego z Ewangelią.
Co w naszym życiu się zmieniło, co całkowicie oddaliśmy Panu Jezusowi? Niech udział w niedzielnej Eucharystii umocni naszą wiarę, abyśmy zbliżali się do Pana Boga i stawali w obronie wartości chrześcijańskich.
Pan Jezus oddał na krzyżu życie dla naszego zbawienia.
Dziś pozwala nam uczestniczyć w swojej Ofierze i jej zbawczych owocach. Okażmy Mu naszą wdzięczność i miłość.

1. Zapraszamy dzisiaj na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 15.15.

2. W poniedziałek, 25 marca, przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to zarazem Dzień Świętości Życia.
Ofiara zebrana w tym dniu jest przeznaczona na Dom Matki i Dziecka. W tym dniu przypada 27 rocznica erygowania naszej diecezji. Modlimy się za nasz Kościół Bielsko – Żywiecki.
Msze św. w tym dniu o 7.00, 8.30 i 18.00.

3. W czwartek zapraszamy wszystkie dzieci na Drogę Krzyżową o g. 17.30.Okazja do spowiedzi św. w czasie Drogi Krzyżowej.

4. W piątek zapraszamy na Mszę Św. o godz. 18.00 i Drogę Krzyżową z wypominkami za zmarłych młodzież i dorosłych.
Wypominki za zmarłych składamy w zakrystii bądź w kaplicy Najświętszego Sakramentu.

5. W przyszłą niedzielę odbędzie się Dzień Skupienia dla narzeczonych w Ochabach o godz. 14.00. W dniu skupienia mogą wziąć udział wszyscy, którzy zawierają małżeństwo w tym roku.

6. W zakrystii można nabywać kartki świąteczne, paschaliki wielkanocne i baranki w cenie 5 zł.

7. Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
W przyszłą niedzielę przy drzwiach kościoła Zespół Charytatywny “Caritas” będzie zbierał datki na paczki świąteczne dla potrzebujących i chorych.