Ogłoszenia Duszpasterskie

PLAN SPOTKAŃ GRUP PARAFIALNYCH W ROKU 2022/2023:

  1. MINISTRANCI I LEKTORZY – soboty, godz. 9.00
  2. OAZA MŁODZIEŻOWA – piątki, godz. 18.00
  3. OAZA RODZIN – I niedziela miesiąca, godz. 17.00
  4. OAZA DZIECI BOŻYCH – soboty, godz. 10.00 – 11.00
  5. DUCHOWA ODNOWA MĘŻCZYZN – I i III czwartek miesiąca, godz. 19.00
  6. ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM – poniedziałki, godz. 18.30. W I poniedziałek miesiąca, Msza św. i adoracja o godz. 19.00
  7. KRĄG BIBLIJNY – wspólne czytanie i rozważanie Pisma Św. – I środa miesiąca, godz. 18.30 (Apokalipsa)

OGŁOSZENIA17 września 2023r.
24 niedziela zwykła

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli zaprasza nas w sposób szczególny do okazywania miłosierdzia naszym bliźnim. Każda Eucharystia jest bowiem źródłem miłosierdzia, z którego wszyscy możemy czerpać, abyśmy później w naszym postępowaniu wobec innych sami byli miłosierni. 
Niech zatem nasz pobożny udział w tej Mszy Świętej otworzy nasze serca na dar Bożego przebaczenia, które staje się naszym udziałem, i pomoże nam jeszcze bardziej dostrzec w nas to, co może służyć innym i otworzy nasze serca na ich potrzeby.

1. Liturgiczne obchody tygodnia:
	a) w poniedziałek, 18 września - święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski;
	b) w środę, 20 września - wsopmnienie świętych męczenników Andrzeja Kim, kapłana, 
	Pawła Chong i Towarzyszy;
	c) w czwartek, 21 września - święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty;
	d) w sobotę, 23 września - wspomnienie św. O. Pio z Pietrelciny, kapłana.

2. W piątek zapraszamy do spowiedzi od 17.30 i na Mszę Św. o godz. 18.00 kl. VIII, które rozpoczynają przygotowanie do bierzmowania w przyszłym roku. 
Po Mszy Św. spotkanie organizacyjne w kościele.

3. Spowiedź św. codziennie przed Mszą Św.

4. Kancelaria parafialna czynna rano w poniedziałki i środy od 7.30 - 9.00, po południu w czwartki i piątki od 16.00 - 17.30.

5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary przeznaczone na remont naszych organów i za datki zbierane na Diecezjalne radio Anioł Beskidów.

Życzymy błogosławionego tygodnia.


24 września 2023r.
25 niedziela zwykła

Każdy z nas jest zaproszony do pracy w winnicy Pańskiej. Przez rzetelne wykonywanie swoich obowiązków w życiu rodzinnym oraz społecznym mamy wypełniać nasze chrześcijańskie powołanie. Każdy czas i każda praca mają nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga, dlatego dzisiaj nasz Pan wzywa nas, byśmy na nowo przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne.

1. Liturgiczne obchody tygodnia: 
	a) w środę, 27 września - wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana, 
	b) w czwartek, 28 września - wspomnienie św. Wacława, męczennika,
	c) w piątek, 29 września - święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała,
	d) w sobotę, 30 września - wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła.

2. W przyszłą niedzielę, 1 października, rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. 
Nabożeństwa różańcowe w tygodniu będziemy odprawiać o godz. 17.15, w soboty o godz. 16.30, a w niedziele o godz. 15.30. 
Zapraszamy wszystkich serdecznie, a zwłaszcza dzieci i młodzież. 
Dzieci otrzymają obrazek, na którym będą zaznaczać swoją obecność, a na koniec otrzymają nagrodę za wytrwałe uczestnictwo. 

3. Od poniedziałku, 2 października, w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej będą przyjmowane intencje Mszy Św. na przyszły rok. 
Intencje należy podawać na kartce, z podaniem nazwiska, ulicy i telefonu osoby zamawiającej. 

4. Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary. 
Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie, a przy drzwiach kościoła chcemy wesprzeć Fundację Św. Antoniego z Ustronia, która wydaje codziennie posiłki dla najuboższych i bezdomnych. 

Życzymy błogosławionego tygodnia.


1 października 2023r.
26 niedziela zwykła

	Zgromadzeni na Uczcie miłości, jaką jest Msza Święta, otwórzmy nasze serca na Pana Jezusa, który znów uczyni cud, przemieniając chleb i wino w swoje Ciało i Krew. 
	Ta przemiana, która aktualizuje wiarę, już teraz może zmieniać całą rzeczywistość, także nasze serca, myśli i relacje, aż po przemianę całego świata. 

1. Zapraszamy dzisiaj na nabożeństwo różańcowe o 15.30. 
W tygodniu różaniec o 17.15, w soboty o 16.30. 
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. 
Dzieci otrzymają obrazek, na którym będą zaznaczać swoją obecność, a na zakończenie otrzymają nagrodę za wytrwałe uczestnictwo. 

2. Liturgiczne obchody tygodnia:
	a) w poniedziałek, 2 października - wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów, 
	b) w środę, 4 października - wspomnienie św. Franciszka z Asyżu,
	c) w czwartek, 5 października - wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy,
	d) w sobotę, 7 października - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

3. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
Modlimy się o dar nowych powołań do służby Bożej, uwielbiamy Najświętsze Serce Pana Jezusa oraz oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. 

4. W czwartek zapraszamy na nabożeństwo różańcowe i Mszę Św. dzieci kl. I, II i III. 

5. W I piątek zapraszamy na nabożeństwo różańcowe i Mszę Św. szczególnie dzieci kl. IV odprawiające 9 pierwszych piątków miesiąca. 
Spowiedź św. w czasie różańca. 

6. W I sobotę miesiąca zapraszamy na nabożeństwo różańcowe wynagradzające ku czci Najświętszej Maryi Panny o 6.30 i na Mszę Św. w intencji czcicieli NMP i Róż Różańcowych 10, 11 i 12. 
Spotkanie Zelatorek Roż Różańcowych odbędzie się w czwartek, 5 października, po Mszy Św wieczornej na probostwie. 

7. Od 2 października (od poniedziałku) w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej będą przyjmowane intencje na przyszły rok. 
Intencje należy napisać na kartce z podaniem nazwiska, numeru telefonu i ulicy osoby zamawiającej. 

8. Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary i za datki zbierane przy drzwiach kościoła dla Fundacji Św. Antoniego z Ustronia. 

Życzymy błogosławionego tygodnia.