Intencje


INTENCJE MSZALNE


Niedziela 19. 05. 2024 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
7.00 1. Za Parafian
2. + Józefę Szpak, męża Wojciecha od wnuczki Izabeli z rodziną
8.30 1. ++ rodziców Annę i Henryka Kopel w r. śm., ++ z rodzin Kopel i Wachtarczyk
2. ++ Annę i Antoniego Rutkowskich, zięcia Stanisława i ++ z rodziny Rutkowski, Stefek
10.00 W intencji dzieci I Komunijnych, ich rodziców i chrzestnych
11.30 W intencji dzieci I Komunijnych, ich rodziców i chrzestnych
16.00 1. ++ Jana Damasiewicz w 3 r. śm., żonę Alfredę, rodziców, 2 braci, bratową, teściów,
szwagierki, szwagrów i d. w cz. c.
2. ++ Rudolfa Seifert w 5 r. śm., żonę Krystynę i ++ z rodzin Paluch, Nowak, Herman
21.00 ++ Zofię i Alojzego Sikora, synów Alojzego i Jana, Zofię i Rudolfa Szostok

Poniedziałek 20. 05. 2024
7.00 1. + Józefa Czaja od sąsiadów Lach, Szuścik
2. + Małgorzatę Staniek od rodzin Stawarczyk i Ogrodnik
8.30 Za Parafian
18.00 1. + Tadeusza Marcol w I r. śm.
2. + Marcina Puchalika w I r. śm. od mamy, brata i babci oraz najbliższych przyjaciół


Wtorek 21. 05. 2024
7.00 ++ Bogdana Kropka, rodziców Antoninę i Eugeniusza, teściów Joannę i Tadeusza
oraz ++ z rodzin z obu stron
18.00 1. ++ Elfrydę i Władysława Salamon, Cecylię i Rudolfa Salamon, Danutę Brachaczek
oraz ++ z rodz. Tomiczek
2. ++ Marię i Wilhelma Gabzdyl, córkę Agnieszkę, Joannę i Alojzego Cesarz,
Zofię i Pawła Piwko


Środa 22. 05. 2024
7.00 1. ++ Elfrydę Puzoń w r. ur., ++ z rodzin Puzoń, Michnik i Gunia
2. ++ Józefa i Amalię Smołka, córki Helenę, Marię, siostrę zakonną Reginaldę, 3 zięciów, 2 wnuków i d. w cz. c.
18.00 1. ++ Ferdynanda Właka, żonę, córkę Renatę i zięciów
2. ++ Zygmunta, Albinę i Władysława Pagacz, Marię i Władysława Kroczek,
Łukasza Szostok i d. w cz. c.


Czwartek 23. 05. 2024
7.00 ++ z rodziny z obu stron, ++ znajomych, przyjaciół i d. w cz. c.
18.00 1. ++ Franciszkę, Stanisława Balcar, syna Grzegorza, zięciów Stanisława i Leszka
2. ++ Olgę i Mariana Bąkowski, 2 synów i rodziców


Piątek 24. 05. 2024
7.00 1. ++ Krystynę i Mieczysława Trepczyńskich, Jadwigę i Rudolfa Ignacek,
++ z pokrewieństwa z obu stron
2. + Bożenę Bińczyk od sąsiadów Dramińskich i Malec
18.00 1. ++ Albinę i Władysława Pagacz w r. śm. i syna Zygmunta
2. ++ Romana Mazurek, rodziców, rodzeństwo, teściów,
szwagra Wiktora i Franciszka Chmiel


Sobota 25. 05. 2024
7.00 1. ++ Rudolfa Sznapka, rodziców z obu stron i d. w cz. c.
2. ++ Helenę i Leona Szajter, rodziców, rodzeństwo i ++ z rodziny
17.00 1. ++ Mieczysława Piguła w r. śm., żonę Annę, ++ z rodzin Piguła, Szczypka i d. w cz. c.
2. ++ Helenę Fujcik i Wandę Szczepańską z ok. Dnia Matki oraz ich mężów,
wnuków Joannę i Piotra, ++ z rodzin Fujcik, Szczepański, Kroczek, Witosz, Kopiec,
Młotkowski, Langosz i d. w cz. c.

Niedziela 26. 05. 2024 – TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
7.00 1. + mamę Lidię z ok. Dnia Matki
2. w int. żyjących i ++ członków 9 Róży Różańcowej
3. ++ Leokadię i Antoniego Janik, rodziców, dziadków z obu stron, Annę Żagan i d. w cz. c.
8.30 ++ Dorotę i Henryka Mucha, córkę Anielę, syna Józefa i ++ z rodziny
10.00 1. Dz. w int. Piotra z ok. 18 ur. z prośbą o zdrowie, dary Ducha Św.
i Boże błog. dla całej rodziny
2. W int. Pauliny i Grzegorza z ok. ur. oraz córek Karolinki i Klarci z prośbą o Boże błog., opiekę M.B. i zdrowie w rodzinie
11.30 1. W int. dzieci klas. IV z ok. I r. Komunii Świętej, rodziców i chrzestnych o dary Ducha Św. i bł. Boże w rodzinach
2. Do Op. B. w int. Renaty z ok. 80 ur. z podzięk. za wszelkie łaski,
z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
3. O światło i dary Ducha Św. dla Bruna z ok. 13 ur. i bł. Boże dla całej rodziny
16.00 1. ++ Annę Kopel z ok. Dnia Matki, męża Józefa, rodziców i rodzeństwo z obu stron,
Otylię i Zdzisława Kwiecień i d. w cz. c.
2. ++ Wandę, Franciszka Pala, Janinę Walak
21.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące (z ofiar ze skarbonki)


Poniedziałek 27. 05. 2024
7.00 1. ++ Marcelę Siwek z ok. Dnia Matki i męża Jana
2. ++ męża Rudolfa, rodziców z obu stron, 2 braci, 2 szwagrów, zięcia Andrzeja,
++ z rodzin Opatowicz i Książek
18.00 1. ++ Janinę i Stanisława Szuścik, syna Romana oraz Władysława Łosiński, 2 żony, syna Jana
i ++ z rodzin Szuścik, Łosiński
2. ++ Karola Hanusek w 30 r. śm., żony Annę, Alojzję i d. w cz. c.

3. Dz. w intencji ks. Michała Juraszczyka w I rocznicę święceń kapłańskich


Wtorek 28. 05. 2024
7.00 1. ++ Walerię, Antoniego i Stanisława Świeży, ++ z rodzin Świeży, Rywik i d. w cz. c.
2. ++ Leopolda Witosz, żonę Adolfinę, ++ z rodzin Witosz i Sztymon
18.00 1. + Aleksandra Fidor w I r. śm.
2. ++ Bolesława Walicę, żonę Zofię, rodziców, teściów, siostrę, brata, bratową
i ++ z rodzin Walica, Budziński, Kondziołka, Krypczyk


Środa 29. 05. 2024
7.00 1. ++ Helenę i Antoniego Topa, Jadwigę i Bolesława Trzasko, Jana Łagoda
oraz ++ z rodzin Topa, Trzasko, Węglorz i d. w cz. c.
2. ++ Albina Foltyn w r. ur., żonę Otylię, rodziców, teściów, syna Marka, wnuka Rafała i d. w cz. c.
18.00 1. ++ Anielę Pacanowską, 2 mężów Czesława i Franciszka, syna Andrzeja i d. w cz. c.
2. ++ Anielę i Karola Raszka, syna Kazimierza, zięcia Ludwika, Antoniego i Zuzannę Till,
Helenę i Pawła Boruta, Gizelę i Jana Cieślar, córkę Irenę, Jadwigę Brychcy i Halinę Bubik,
Juliannę Kopel, męża, dzieci i d. w cz. c.


Czwartek 30. 05. 2024 – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
7.00 1. + siostrę Marię Edwinę Kroczek i ++ siostry z zakonu Notre Dame
2. ++ Annę Siekaniec, mężów Dominika i Stanisława, córki i synów z rodzinami
8.30 1. ++ Annę i Franciszka Herman, rodziców, rodzeństwo, córki Marcelę i Bertę, synową Janinę,
4 zięciów, wnuka Stanisława, ++ z rodziny i d. w cz. c.
2. ++ Hildegardę Kania w 2 r. śm., ojca Sebastiana i ++ z rodzin Kania, Korchel
11.30 Dz. w int. Zbigniewa z ok. 50 ur. z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej
i zdrowie dla całej rodziny.
16.00 1. + męża Zdzisława Kuchejdę w I r. śm., teścia Wiktora, rodziców Annę i Michała Bury,
++ z rodzin z obu stron oraz Marię, Zdzisława i Janusza Gworys
2. ++ Krystynę, Stanisława Żagan, syna Zbigniewa, męża Władysława,
++ z rodzin Wawrzyczek, Paprota oraz Grażynę Przemyk


Piątek 31. 05. 2024
7.00 1. W int. żyjących i ++ członków ADŚ
2. + Andrzeja Bilicer od rodziny Kleszcz i Jarosz
18.00 1. 30 dzień po śmierci:
+ Małgorzata Staniek,
+ Józefa Szpak
+ Bożena Bińczyk
+ Helena Górnicz
2. + Leokadię Janik w I r. śm.


Sobota 1. 06. 2024
7.00 1. W int. Czcicieli NMP i Róż Różańcowych 13, 14, 15
2. ++ Jana, Stefanię Piekarczyk w r. śm., syna Kazimierza i rodziców z obu stron
17.00 1. + ojca Ryszarda Czyż z ok. r. ur.
2. ++ Zbigniewa Kawik, rodziców Marcelę i Leopolda Kawik, teściów Anielę i Ernesta Klepek,
szwagra Ryszarda, ++ z rodzin Kawik, Klepek i d. w cz. c.


Niedziela 2. 06. 2024
7.00 1. + Pawła Przybyła
2. ++ Eugeniusza i Różę Żagan, Franciszka i Zofię Michalczyk i d. w cz. c.
8.30 Za Parafian
10.00 1. Do Dzieciątka Jezus w int. Klarci z ok. 3 ur. oraz siostry Karolinki i rodziców
z prośbą o Boże błog., opiekę M. B. i zdrowie w rodzinie
2. Dz. w int. Beaty i Arkadiusza z ok. 50 ur. z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie
11.30 1. Dz. w int. Marii z ok. 75 ur. z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla całej rodziny

2. Dz. w int. Teresy z ok. 80 ur. oraz Wiktorii i Damiana z ok I r. ślubu z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie


16.00 1. ++ Eugenię Szuścik, męża Bolesława, syna Stanisława i ++ z rodziny
2. ++ rodziców Teresę i Władysława Kopiec
21.00 ++ Piotra Fójcik w r. ur., żonę Helenę, syna Grzegorza, rodziców i teściów