Intencje

Niedziela 14.07.2019 – 15 Niedziela Zwykła
7.00 Dz. w int. Grzegorza z ok. 60 ur. z prośbą o zdrowie i bł. B. dla całej rodziny
8.30 Dz. w int. Anny z ok. 85 ur. i wnuczki Anny z ok. ur. z prośbą o zdrowie i bł. B. dla całej rodziny
10.00
11.30 Dz. z okazji jubileuszu 70-lecia oraz 18 ur. wnuka z prośbą o dalszą opiekę MB, Boże bł. i zdrowie w rodzinie
16.00 Dz. do Op. B. i MB z ok. 10 r. ślubu i 35 r. ur. Agnieszki i Rafała z prośbą o zdrowie i bł. B. dla całej rodziny
21.00 Za ++ Franciszka Wawro, Mariusza Szybiak i ++ z rodzin Wawro, Klocek, Kornas, Kłosko, Szybiak
Poniedziałek 15.07.2019
7.00 Za ++ ks. Mariana Żagan, brata Bronisława i rodziców
18.00 1. Za ++ Annę Grygierek w r. ur., męża Bolesława oraz ++ z rodziny Ornacki
2. Za ++ Annę i Franciszka Stokłosa, rodziców, teściów i ++ z rodzin Stokłosa, Kasza
3. Za + siostrę zakonną Edwinę Kroczek w 2 r. śm. i d. w cz. c.
Wtorek 16.07.2019
7.00 Za ++ Jana Wałęga, rodziców, teściów, zięcia Czesława i ++ z rodzin Michalczyk, Wałęga
18.00 1. Za + Wandę Korycką w I r. śm.
2. Za ++ Wiktorię Gruszczyk, męża Marcina i ++ z rodziny
20.00 Za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II w intencji Ojczyzny i Kościoła w Polsce
Środa 17.07.2019
7.00 1. Za ++ Antoniego i Helenę Kopel, wnuka Artura, ++ z rodzin Kopel, Brachaczek i d. w cz. c.
2. Za ++ rodziców Marię i Teofila Szkuta, zięcia Władysława i ++ z rodzin Żagan, Szkuta, Uher
18.00 1. Za ++ Rafała Foltyn w 7 r. śm., ojca Marka i ++ z rodzin Foltyn, Kwaśniewski
2. Za + Franciszkę Górecką
Czwartek 18.07.2019
7.00 Za ++ Annę Śleziak, męża Wojciecha i rodziców
18.00 1. Za ++ Jana Gibała w r. ur., żonę Adolfinę, rodziców i pokrewieństwo z obu stron
2. Za ++ Zofię Perchała, męża Antoniego, rodziców, teściów, ++ z rodzin Perchała, Jańczyk i d. w cz. c.
3. Za ++ Alojzego Salamon, rodziców, rodzeństwo, teściów Jadwigę i Franciszka
Piątek 19.07.2019
7.00 1. Za ++ Klementynę i Władysława Jania, synów Jana, Józefa, Kazimierza, Władysława, 2 zięciów,
wnuków Adriana, Roberta i d. w cz. c.
2. Za ++ Krystynę Sztuła w 3 r. śm., męża Romana, Bronisławę i Leopolda Sztuła
15.00 Do Miłosierdzia Bożego o pokój na świecie, nawrócenie grzeszników, ++ zalecanych i dusze w czyśćcu cierp.;
+ Aleksandra Cedro, rodziców z obu stron i d. w cz. c., + Ludwika Kurek, Rozalię i Franciszka Kurek,
Franciszkę i Michała Fejner, Zofię i Alojzego Kurtyka; + Annę Ryś z ok. ur. i męża Gustawa,
+ Józefa Kukla od rodziny Konior z Bielska, + Jana Kajstura od chrześniaczki Katarzyny z rodziną,
+ Irenę Seliwanową od Osiedla Wymysłów, + Martę Bubik, + Rudolfa Seifert od sąsiadów,
+ Stanisława i Emilię Baron, Krystynę i Bronisława Kościelny,
+ Jadwigę Trzos, Leona Wawrzyczek, Tadeusza Cielepa, Mieczysława Polok
18.00 1. Za + Józefa Stokłosa w I r. śm.
2. Za ++ męża Bolesława Graca w r. śm., córkę Renatę i syna Jarosława
Sobota 20.07.2019
7.00 1. Za ++ Annę Kolek, rodziców, dziadków i d. w cz. c.
2. Za ++ Franciszka i Stefanię Branny, syna Władysława i synową Reginę
17.00 1. Za + Kazimierza Sikora w 16 r. śm.
2. Za ++ Marię Kroczek w 8 r. śm., męża Władysława, wnuka Łukasza Szostok,
++ z rodzin Kroczek, Barton i d. w cz. c.
3. Za + Janinę Werner i ++ rodziców z obu stron
Niedziela 21.07.2019 – 16 Niedziela Zwykła
7.00 Za Parafian
8.30
10.00 1. O zdrowie i bł. Boże dla całej rodziny Kajstura i o wieczne szczęście dla Jana
2. W int. Małgorzaty i Kazimierza z ok. 25 r. ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie
11.30 Dz. w int. małżonków Ewy i Władysława z ok. Złotego Jubileuszu
z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinach Sobczyk i Zieliński
16.00 Do Op. B. w int. Haliny z ok. 80 ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla całej rodziny
21.00 Za ++ Józefa Bykowskiego, żonę Stefanię, ++ z rodziny Bykowski i d. w cz. c.

intencje na 21.07

Niedziela 21.07.2019 – 16 Niedziela Zwykła
7.00 Za Parafian
8.30
10.00 1. O zdrowie i bł. Boże dla całej rodziny Kajstura i o wieczne szczęście dla Jana
2. W int. Małgorzaty i Kazimierza z ok. 25 r. ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie
11.30 Dz. w int. małżonków Ewy i Władysława z ok. Złotego Jubileuszu
z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinach Sobczyk i Zieliński
16.00 Do Op. B. w int. Haliny z ok. 80 ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla całej rodziny
21.00 Za ++ Józefa Bykowskiego, żonę Stefanię, ++ z rodziny Bykowski i d. w cz. c.
Poniedziałek 22.07.2019
7.00 1. Za ++ Kazimierza Etryk, rodziców, teściów, ++ z rodzin Etryk, Kiełbasa, Handzlik, Grzonka, Kondziołka
i d. w cz. c.
2. Za ++ Szczepana Grygierek, rodziców, braci, bratową, teściów, szwagra i szwagierkę
18.00 1. Za ++ Adriana Zając w I r. śm.
2. Za ++ Marię Kopel, męża Józefa, wnuczkę Joannę, Leokadię i Stefana Spała oraz ++ z rodzin Kania i Kopel
Wtorek 23.07.2019
7.00 Za ++ Józefa Walaszek, żonę Elżbietę i ++ z rodzin Walaszek, Kręcichwost
18.00 1. Za ++ Emilię i Józefa Szotek, córkę Annę, 2 zięciów i ++ z rodzin Drapa, Szczypka, Ponikiewski, Liszok
2. Za ++ mamę Annę w r. ur., rodziców, teściów i d. w cz. c.
3. Za ++ męża Józefa Nowak w 21 r. śm., rodziców i teściów
Środa 24.07.2019
7.00 1. Za ++ Ferdynanda Przybyła w 3 r. śm., rodziców, teściów, 2 szwagrów, 2 szwagierki,
++ z rodzin Wija, Pyszny, Kołoda, Pala i d. w cz. c.
2. Za ++ Józefa Kolek w 26 r. śm., żonę Jadwigę, syna Zygmunta i rodziców
18.00 1. Za + Marię Wija w I r. śm.
2. Za ++ Mariana Konieczny w 5 r. śm., rodziców Annę i Stanisława, teściów Marię i Edwarda,
brata, bratową i ++ z rodzin Konieczny, Czaja
Czwartek 25.07.2019
7.00 1. Za ++ rodziców Mikołaja, Fryderykę Rasinkiewicz, dziadków Wawrzyńca i Stefanię Kwaśniewski,
Jana, Reginę Rasinkiewicz i d. w cz. c.
2. Za ++ Annę i Jana Chrapek oraz ++ z rodzin Janas, Bieszczad, Kras
18.00 1. Za ++ Stanisława Szostok, brata Bronisława, bratową i szwagrów
2. Za ++ syna Macieja Danielec, męża Janusza, ++ z rodzin Danielec, Jagiełło, Zomerlik
3. Za ++ Annę Poloczek, rodziców, teściów, 3 braci, bratową, 2 szwagrów oraz d. w cz. c.
Piątek 26.07.2019
7.00 1. Za ++ Annę Kopel z ok. imienin, męża Józefa, ++ z rodzin Kopel, Kopiec i d. w cz. c.
2. Za ++ Amalię i Dominika Herman, córkę Helenę, zięciów Józefa i Albrechta
18.00 1. 30 dzień po śmierci:
2. Za ++ Franciszka Czaja w 23 r. śm., żonę Marię, ++ z rodzin Czaja, Gawełczyk, Paprota, Kurc, Michel
i d. w cz. c.
3. Za ++ Józefa Korkus w r. śm., rodziców, teściów, siostry Reginę i Helenę, szwagierkę, szwagrów,
++ z rodzin Korkus, Śmiga i d. w cz. c.
Sobota 27.07.2019
7.00 1. Za ++ Krzysztofa Czaja w 21 r. śm., 2 babcie Marię i Annę, dziadków Edwarda i Jana, wujka Ireneusza, pradziadków i d. w cz. c.
2. Za ++ Marię i Ryszarda Przeniosło, Leopoldynę, Bolesława i Mieczysława Sztemon
17.00 1. Za ++ męża Jana Owczarzy, Annę i Władysława Czyrnek, Annę i Karola Owczarzy,
szwagrów Eugeniusza i Janusza i ++ z rodziny
2. Za ++ Bronisławę Barchańską w r. śm., męża Leopolda, rodziców, teściów,
++ z rodzin Barchański, Grzybek, Czyrnek oraz Stanisławę i Stanisława Skowron, zięcia Andrzeja Morawiec
Niedziela 28.07.2019 – 17 Niedziela Zwykła
7.00 Za Parafian
8.30 W int. rodzin Żagan i Wachtarczyk z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą
oraz ++ Bronisława i Zbigniewa
10.00 Dz. w int. małżonków Barbary i Przemysława oraz dzieci Natalii i Bartosza z ok. 20 r. ślubu
z prośbą o zdrowie i bł. B. dla całej rodziny
11.30
16.00
21.00 Za + Antoniego Wąsik, rodziców, teściów, rodzeństwo, ++ z rodziny i d. w cz. c.