Intencje

Niedziela 20.01.2019 – 2 niedziela zwykła
7.00 Za Parafian
8.30
10.00
11.30 1. Dz. w int. Tomasza z ok. 40 ur. z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla całej rodziny
2. Do Anioła Stróża w int. Wiktora z ok. roczku, rodziców i chrzestnych o bł. Boże i
zdrowie
16.00
21.00

Poniedziałek 21.01.2019
7.00 Za ++ z rodziny Gruszczyk: Stanisławę, Wandę, Mariana, Piotra i rodziców
18.00 1. Za ++ Walerię Brychcy w I r. śm., męża Alfreda, ++ z rodzin Piechaczek, Brychcy i
d. w cz. c.
2. Za ++ dziadków Marię i Władysława Kroczek oraz Albinę i Władysława Pagacz,
kuzyna Łukasza Szostok i d. w cz. c.

3. Za ++ Annę, Jerzego Piekarczyk, synów Alojzego i Jana, synową Stefanię, Zofię,
Antoniego Temel, córkę Helenę, syna Józefa i zięcia Edwarda

Wtorek 22.01.2019
7.00 Za ++ Brunona Miczek, Alicję i Jana Ziemianin, Gertrudę, Emanuela Mazur
18.00 1. Za ++ Marię Czaja w 13 r. śm., męża Franciszka Czaja, ++ z rodzin Gawełczyk,
Czaja, Paprota, Kurc, Michel i d. w cz. c.
2. Za ++ Jana, Marię Gaś, Michała, Weronikę Graca i ++ dzieci
3. Za ++ Rudolfa Ignacek w r. ur., rodziców, teściów, brata Józefa, szwagierkę Janinę,
++ z rodzin Oślizło, Brawański

Środa 23.01.2019
7.00 1. Za ++ Stefanię i Józefa Grygierek, Stefanię i Franciszka Gołyszny, ++ z rodzin
Miczek, Grygierek, Gołyszny
2. Za ++ Joannę i Tadeusza Mesjaszów, zięcia Bogdana i Liliannę Zarębską
18.00 1. Za ++ męża Ludwika Szmuk w r. ur., rodziców Annę, Wilhelma, brata Sebastiana,
szwagra Aleksandra Kaczmarczyk, teściów Marię, Emanuela Gojowy, Barbarę
Czupryniak
2. Za ++ Annę Sznapka w 9 r. śm., męża Jana, rodziców z obu stron, rodzeństwo oraz
synów Jana i Wilhelma

Czwartek 24.01.2019
7.00 1. Za + Annę i Emanuela Kopel, syna Józefa i zięcia
2. Za ++ męża Rudolfa Koch w 8 r. śm., matkę Annę Mikszan w 13 r. śm., ojca
Stefana, dziadków, chrzestną Marię i zięcia Andrzeja
18.00 1. Za ++ Alojzego i Helenę Sadlok, rodziców z obu stron, syna Alojzego, zięcia
Tadeusza oraz ++ z rodzin Sadlok, Białończyk, Kopiec
2. Za + Helenę Raszyk w II r. śm.
3. Za ++ Dorotę i Henryka Mucha, córkę Anielę, syna Józefa, Michała Wolnego i ++ z
pokrewieństwa

Piątek 25.01.2019 – święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
7.00 Za + Antoniego Grygierek od sąsiadów
18.00 1. 30 dzień po śmierci: + Frydolin Kopel, + Ireneusz Gajda od kuzyna Jana i Bogusi,
+ Anna Śleziak, + Gizela Bamburowicz, + Henryk Knop, + Antoni Grygierek,
+ Maria Przywara, + Albin Wojciechowski
2. Za ++ Karolinę i Piotra Mażarskich oraz ++ z rodzin Mażarski, Kubec, Samlik
3. Za ++ Romana Klepek w 15 r. śm., ojca Brunona, Romana Standura w 8 r. śm.,
rodziców i teściów

Sobota 26.01.2019
7.00 Za ++ Krystynę Zdziebło, Anielę Piguła, Martę i Wiktora Ćmiel i ++ z rodziny
17.00 1. Za ++ Anielę i Jana Parchański, Genowefę i Alojzego Temel, Józefa Szostok i d. w
cz. c.
2. Za ++ Aleksandra Jagiełło, żonę Natalię, zięcia Janusza, wnuka Macieja i d. w cz. c.
3. Za ++ Annę Foltyn, męża Teofila, rodziców, rodzeństwo i d. w cz. c.

Niedziela 27.01.2019 – 3 niedziela zwykła
7.00 Za Parafian
8.30 Dz. w int. Agaty i Grzegorza z ok. 20 r. ślubu z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla całej
rodziny, o dary Ducha Św. dla ich dzieci i dalszą opiekę B.
10.00
11.30 Do Anioła Stróża w intencji Antosi z ok. roczku, braci Marcela i Mikołaja, rodziców i
chrzestnych o zdrowie, bł. Boże i opiekę M.B.

16.00
21.00 Za ++ Franciszkę Balcar w I r. śm., męża Stanisława i syna Grzegorza