Intencje


INTENCJE MSZALNE

Niedziela 19. 11. 2023

7.00 ++ Zygmunta Pagacz w r. ur., rodziców i teściów, Łukasza Szostok i dusze w czyśćcu c.
8.30 1. + Wiesławę Kutyła w r. 70 ur. ++ z rodzin Kutyła, Madziar i Kułakowskich
2. + Wiesława Kozłowskiego w 3 r. śm., ++ rodziców, teścia i 2 szwagrów
10.00 1. Za Parafian
2. ++ Leopoldynę, Bolesława i Mieczysława Sztemon, Marię i Ryszarda Przeniosło
11.30 Dz. w int. Ireny z ok. 80 ur. z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla całej rodziny
16.00 + Annę Zawada w I r. śm.
+ Wandę Klepek w I r. śm
21.00 + Marię Gworys od rodziny Bury z Istebnej

Poniedziałek 20. 11. 2023

7.00 + Marię Gworys od siostry Anny i siostrzenicy Katarzyny
18.00 1. ++ Hildegardę, Mieczysława Czapla, syna Mariusza, pokrew. z obu stron i d. w cz. c.
2. ++ Helenę Madecką, męża Bolesława, rodziców z obu stron, syna Floriana i d. w cz. c.

Wtorek 21. 11. 2023

7.00 + Marię Kopiec i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 1. ++ Helenę Sitek, męża Józefa, syna Wojciecha oraz Gertrudę i Franciszka Krzempek
2. + Mieczysława Fujcik, rodziców, teściów, siostrę Władysławę i szwagra Karola

Środa 22. 11. 2023

7.00 1. ++ Alojzję Hanusek, męża Karola, siostry, braci i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 1. Z podziękow. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże
dla członków chóru „Echo” i ich rodzin z ok. święta patronki chórów i orkiestr św. Cecylii oraz w int. zmarłych członków chóru
2. ++ Bronisława Grzybek w 10 r. śm., rodziców, teściów, 2 szwagrów, syna Aleksandra oraz ++ z rodziny Grzybek, Tomica, Śliż
3. ++ Agnieszkę, Emeryka Kocurek i ++ z rodziny

Czwartek 23. 11. 2023

7.00 1. ++ Marię i Józefa Białończyk, 5 synów, 2 córki, 2 zięciów, 2 synowe i 3 wnuków
2. W int. Marii z ok. 65 ur. z podziękow. za wszelkie łaski, z prośbą o opiekę M. Najśw., Boże błog. i zdrowie dla niej i całej rodziny
18.00 1. ++ Józefa Fujcik, żonę Helenę, córkę Teresę, wnuczkę Joannę, wnuka Piotra,
Helenę Borodecką oraz ++ z rodzin Fujcik, Młotkowski, Kroczek, Konieczny, Kopiec,
Langosz, Szczepański
2. ++ Antoniego Szostok, rodziców Amalię i Franciszka, teściów Marię i Alojzego Ociepka, braci Bronisława i Stanisława, bratową Zofię, szwagrów Józefa, Romana i d. w cz. c.

Piątek 24. 11. 2023

7.00 1. ++ Ernestynę i Ferdynanda Kopel, syna Józefa, córki Klotyldę i Walerię,
zięcia Bolesława, wnuka Ryszarda i ++ z rodzin Kopel, Zdziebło
2. ++ Helenę Sitek, męża Józefa, syna Wojciecha, ++ z rodzin Świeży, Sitek i d. w cz. c.
18.00 1. 30 dzień po śmierci:
+ Jan Wojaczek,
+ Krystian Pawelski
+ Jacek Konieczny
2. ++ Aleksandrę, Oskara, Irenę, Marię, Józefa, Władysława i Zygmunta Matuszyńskich
3. ++ Marię Kopiec, męża Józefa, Marię Sikora, Helenę Owczarzy
oraz Emilię i Wiktora Kopiec

Sobota 25. 11. 2023

7.00 + Marię Gworys od rodzin Gibała, Górski
17.00 1. ++ Anielę Brandys w r. śm., męża Pawła, Helenę, Jana Hanzlik, Amalię,
Antoniego Klocek oraz Marię i Józefa Brandys
2. + Aurelię Białończyk od dawnej sąsiadki z Domu Pocztowego

Niedziela 26. 11. 2023 - JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

7.00 Za Parafian
8.30 1. ++ Krzysztofa Prokop w r. śm., Stanisława Prokop i dusze w czyśćcu cierpiące
2. ++ Rutę i Maksymiliana Hojka oraz ++ z rodzin Lazar, Hojka
10.00 1. Ku czci św. Katarzyny w int. kolejarzy, rencistów i emerytów
oraz ++ kolejarzy z naszej parafii i ich rodzin
2. + Krystynę Wyjadłowską od sąsiadów z ul. Topolowej i PCK
11.30
16.00 1. ++ Henryka Liszok w r. śm., rodziców, siostrę, brata, szwagra, babcię i teścia
2. + Romana Handzel w rocznicę urodzin
21.00 + Jacka Koniecznego od kolegów Pawła i Grzegorza

Poniedziałek 27. 11. 2023

7.00 1. ++ Marię i Emanuela Orszulik, zięcia Henryka, wnuka Michała,
++ z rodzin Orszulik, Gałuszka, Annę i Antoniego Gałuszka
2. + Marię Gworys od rodziny Urbaczka z Jaworzynki
18.00 1. ++ Bolesława Szuścik, żonę Eugenię, syna Stanisława, oraz Helenę Szmyt, syna
i ++ z rodziny
2. ++ rodziców Marię i Stefana Omyła, dziadków, ++ z rodziny z obu stron i d. w cz. c.

Wtorek 28. 11. 2023

7.00 ++ Janinę i Waltera Jasińskich i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 1. ++ Eryka Gorol, siostry Wandę i Ernestynę oraz rodziców
2. ++ Barbarę i Ludwika Stoszek

Środa 29. 11. 2023

7.00 1. + Otylię Foltyn w r. ur.
2. + Antoniego Kuchejda od rodziny Klocek, Piguła
18.00 1. ++ Janinę, Anielę, Jana i Adama Jesionek
2. Mariana Owczarzy w I r. śm.

Czwartek 30. 11. 2023

7.00 1. + Ludwika Puzoń od brata Karola z rodziną
2. + Krystynę Wyjadłowską od rodziny Nawrockich i Spólników
18.00 1. ++ Karola Kłopeć, żonę Marię, wnuka Marcina, zięcia Wiesława,
++ z rodzin Kłopeć, Grygierek, Biesok
2. + Andrzeja Skrobiś w r. ur.
3. + Aurelię Białończyk od sąsiadów z ul. Orzeszkowej

Piątek 1. 12. 2023

7.00 W int. Czcicieli NSPJ i Rodzin Jemu poświęconych
18.00 1. ++ Władysławę Matuszyński, męża Kazimierza, ++ z rodziny Łacniak oraz Zenona Górny
2. + Zbigniewa Wachtarczyk w 20 r. śm., ++ rodziców z obu stron

Sobota 2. 12. 2023

7.00 1. W int. Czcicieli NMP i Róż Różańcowych 16, 17, 18
17.00 1. ++ Marię Miech, męża Alojzego, Elżbietę i Józefa Duraj, Wandę, Franciszka Fojcik, dziadków Sztefka i Kondziołka oraz Olgę Szubert
2. ++ Krystynę Brańczyk w 3 r. śm., rodziców i ++ z rodzin Kopel, Brańczyk

Niedziela 3. 12. 2023 - I NIEDZIELA ADWENTU

7.00 ++ Marię i Alojzego Czakon, Marię Kania w r. śm., Franciszka Kania, syna Zygmunta, synową Janinę, ++ z rodzin Kania, Czakon
8.30 1. + Jacka Koniecznego od sąsiadów z ul. Orzeszkowej i Pięknej
2. + Aurelię Białończyk od szwagierki Heleny oraz rodzin Madecki i Skowron
10.00 Dz. w int. Bożeny z ok. 50 ur. z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla całej rodziny
11.30 1. O opiekę Anioła Stróża i Matki Bożej w int. Karolinki z ok. 5 ur., siostrzyczki Klary
oraz rodziców Pauliny i Grzegorza
2. W intencji Neli z ok. 1 rocznicy ur. z prośbą o zdrowie i Boże bł. w rodzinie
oraz w intencji rodziców i chrzestnych
16.00 + Anielę Chrostowską w 20 r. śm., męża Tadeusza i ++ rodziców z obu stron
oraz dusze w czyśćcu cierpiace
21.00 + Antoninę Brańkę od przyjaciółki Kingi