Intencje

Czwartek 2 grudnia
6.45 1. Ku czci Chrystusa Najwyższego
Kapłana za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne
18.00 1. ++ Zbigniewa Wachtarczyk,
rodziców z obu stron, ciocię Barbarę
i szwagra Mieczysława
2. + Stanisławę Kaczmarczyk i d. w cz. c.

Piątek 3 grudnia
6.45 1. W intencji Czcicieli NSPJ
i rodzin Jemu poświęconych
17.00 Msza Św. z udziałem dzieci kl. IV
odprawiających I piątki miesiąca
18.00 1. ++ Helenę i Stanisława Marczewski
w r. śm. oraz ++ z rodzin Marczewski,
Gocman
2. ++ Janinę i Fryderyka Piechaczek, córkę Grażynę i ++ z rodziny Karpiel, Piechaczek

Sobota 4 grudnia
7.00 1. W intencji Czcicieli NMP
i Róż Różańcowych 7, 8, 9
2. ++ Kazimierza Galas, żonę Martę,
syna Stanisława i d. w cz. c.
9.00 Za wstawiennictwem Św. Barbary
w intencji górników, rencistów i emerytów
oraz za ++ górników naszej parafii
17.00 1. ++ Marię i Alojzego Miech,
Elżbietę i Józefa Duraj,
Wandę i Franciszka Fojcik,
dziadków Sztefka, Kondziołka
oraz Olgę Szubert

Niedziela 5 grudnia
II Niedziela Adwentu
7.00 Za Parafian
8.30 ++ rodziców Hildegardę i Alojzego,
brata Wiesława Ćwięczek, teściów Emę
i Karola, szwagra Czesława Rusz
i ++ z rodziny Broda, Bijok i d. w cz. c.
10.00 1. + Franciszka Mospan od sąsiadów
z ul. Słowiczej i znajomych
2. ++ Marka Giercuszkiewicz, żonę Alicję
od koleżanek i kolegów
ze szkoły podstawowej
11.30 1. Dz. w intencji Lucyny i Grzegorza
z ok. 20 r. ślubu i 15 urodzin Zuzanny
z prośbą o dalsze łaski, opiekę Matki Bożej
i bł. Boże w rodzinie
16.00 1. ++ męża Frydolina Kopel w 3 r. śm.,
teściów Martę i Frydolina
oraz zięcia Janusza
2. + Jerzego Kusia w I r. śm.
21.00 + Mariana Góreckiego od Marka Brzeziny

Poniedziałek 6 grudnia
6.45 + Bronisława Przywara i żonę Danutę
od rodziny Karpiel
18.00 1. ++ Mariana Przybyła i ++ z rodzin Wróbel i Przybyła
2. ++ ks. Karola, braci Władysława,
Stanisława, siostrę Jadwigę i ++ rodziców
od bratanicy Ani z rodziną

Wtorek 7 grudnia
6.45 + Erwina Michnik
18.00 1. ++ Henryka Stawarczyk w r. śm.,
++ z rodzin Stawarczyk, Kłopeć i d. w cz. c.
2. ++ Otona Rygiel, rodziców,
teściów, rodzeństwo
oraz szwagrów Tadeusza i Franciszka

Środa 8 grudnia
6.45 1. ++ Anielę i Engelberta Szweda,
rodziców z obu stron i d. w cz. c.
8.30 + Janusza Janusika od Jerzego Zych
i Marii Wąsik z rodzinami
17.00 1. ++ Marię i Józefa Staniek,
++ z rodzin Piechaczek, Staniek i Knop
2. + Mariana Góreckiego od sąsiadów
z ul. Topolowej i PCK
18.00 1. ++ rodziców Marię i Franciszka
Grygierek oraz ++ z rodzin Karpeta,
Grygierek
2. ++ Emanuela i Rozalię Kopel,
syna Edwarda, Annę i Karola Żyła,
++ z rodzin Kopel, Kajsztura i d. w cz. c.

Czwartek 9 grudnia
6.45 ++ Teresę Kopiec, Anielę Stuła
i Ernesta Tomosz od Koła Emerytów Nr 10.
18.00 1. ++ Józefa Rychły, żonę Elżbietę,
wnuka Dariusza, rodziców, rodzeństwo
i ++ z rodzin Rychły, Czempiel
2. ++ Grzegorza Fójcik w r. śm.,
rodziców i dziadków

Piątek 10 grudnia
6.45 1. ++ Mariannę Machej, męża Edwarda,
córkę, 2 synów i ++ z rodzin Machej, Bijok
18.00 1. ++ Karola Raszka w 26 r. śm.,
żonę Anielę, rodziców, zięcia Ludwika,
syna Kazimierza, synową Władysławę,
wnuka Arkadiusza i d. w cz. c.
2. + Tadeusza Foltyn, rodziców, teściów,
brata i szwagra

Sobota 11 grudnia
7.00 1. ++ Marcelę i Bolesława Płonka,
Elżbietę i Józefa Żyła, dziadków
i ++ z rodziny
2. + Leszka Bromnik, ojca Jana i dziadków
17.00 1. ++ Klarę i Józefa Orszulik
2. ++ Albinę i Władysława Pagacz,
syna Zygmunta, Antoniego Janik,
rodziców i rodzeństwo z obu stron

Niedziela 12 grudnia
III Niedziela Adwentu
7.00 W int. Ewy z ok. 30 ur. z podziękow.
za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą
opiekę MB i zdrowie dla całej rodziny
8.30 1. ++ Annę Buryan w r. śm.,
męża Antoniego i ++ z rodziny
2. ++ Otylię Farana, męża Justyna, rodziców, ++ z rodziny Kłosiewicz, Kopiec i d. w cz. c.
10.00 1. Dz. w int. żyjących i zmarłych Pszczelarzy Koła Zebrzydowice z ok. święta patrona –
św. Ambrożego
2. Dz. w int. Łukasza z ok. 40 ur.
z prośbą o zdrowie i bł. Boże
dla całej rodziny
11.30 1. Dz. w int. Marii z ok. 70 ur.
i Mateusza z ok. 18 ur.
o światło i dary Ducha Św.,
zdrowie i bł. Boże dla całej rodziny
2. O dary Ducha Św., bł. Boże i opiekę MB dla Karoliny z ok. 18 ur.
16.00 1. + Edwarda Botorek w I r. śm.,
2. + Jana Pokorskiego w I r. śm.
21.00 + Bronisława Przywara od szwagierki
Barbary z rodziną