Intencje


Czwartek 6.10.2022
7.00 Ku czci Chrystusa Najwyższego Kapłana
za kapłanów i o nowe powołania
kapłańskie i zakonne
14.00 Ślub rzymski:
Iwona Szpiech i Grzegorz Luszawski
18.00 1. ++ Czesławę Staniek, rodziców,
Elżbietę i Eryka Lazar, dziadków z rodzin
Lazar, Cimała, Staniek i d. w cz. c.
2. ++ Franciszka Wardas w r. śm., żonę,
córkę, 2 synów, synową, ++ z rodzin Wardas, Ociepka, Kondziołka

Piątek 7.10.2022
7.00 W intencji Czcicieli NSPJ
i rodzin Jemu poświęconych
13.00 Ślub rzymski: Klaudia Rygiel i Mateusz Chmiel
18.00 1. ++ Marię, Władysława Kroczek,
Łukasza Szostok, Zygmunta Pagacz,
++ z rodzin Kroczek, Pietruszka, Zarzykowski
2. ++ Amalię i Wilhelma Kołatek,
++ z rodzin Klocek, Kołatek i d. w cz. c.

Sobota 8.10.2022
7.00 1. ++ Annę i Józefa Witek, Józefa Walica,
Zofię Gorgol i ++ z rodziny
2. + Stefanię Wieczorek
od 3 Róży Różańcowej
17.00 1. ++ Michała i Stefanię Gilski, rodziców
z obu stron, synową Annę, wnuka Marka,
Mariana Walczak, rodziców Józefa i Honoratę
2. ++ rodziców Monikę i Wiktora Brzoza
oraz ++ z rodzin: Studnic, Kozieł, Konik

Niedziela 9.10.2022

7.00 ++ Romualda Herman, synów, rodziców
i dziadków
8.30 1. ++ ojca Zygmunta Gęsior w 10 r. śm.,
matkę Teresę i ++ z rodzin Gęsior, Czarny
2. ++ Zofię i Józefa Kondziołka, Stefanię
i Karola Podżorskich i ++ krewnych z obu stron
10.00 1. Dz. w int. Łukasza z ok. 40 ur.
i siostrzeńca Dawida z ok. 11 ur.
z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie
2. Do Dzieciątka Jezus w int. Wiktora
z ok. roczku, sióstr Weroniki i Wiktorii,
rodziców i chrzestnych
o zdrowie i bł. Boże w rodzinie
11.30 1. O światło i dary Ducha Św. oraz opiekę M.B. dla Agnieszki z ok. 10 ur.
oraz o bł. Boże dla całej rodziny
2. W int. chrześniaków Katarzyny, Pawła
i Katarzyny z podziękowaniem za dar życia,
z prośbą o Boże bł. i dary Ducha Św.
16.00 1. ++ Annę, Józefa Brejza, Helenę,
Antoniego Wilczek, rodziców i d. w cz. c
2. + Jana Pokorskiego w r. śm.
i ++ rodziców z obu stron
21.00 ++ Annę Fatyga w I r. śm., męża Zdzisława
oraz Małgorzatę i Rudolfa Wodeckich

Poniedziałek 10.10.2022
7.00 1. ++ dziadków Leopoldynę i Leona Cudak,
++ z rodzin Cudak, Samlik, Koch, Rojek
2. + Marię Szymik od sąsiada
18.00 1. ++ Martę Rychły w 22 r. śm., rodziców,
teściów, rodzeństwo, synową, 2 zięciów
i d. w cz. c.
2. ++ Tadeusza Szczypkę, rodziców Jana
i Annę, teściów Emilię i Józefa Szotek,
Mirosława i Jana Sajdok oraz ++ z rodzin
Szotek, Szczypka, Dziedzic, Janosz, Czapla,
Mosio, Drapa, Ponikiewski oraz Adriana Zając i Janinę Liszok

Wtorek 11.10.2022
7.00 1. ++ Edwarda, Stefanię Zomerlik, siostry,
braci, szwagrów, szwagierki,
Annę, Rudolfa Kania i rodziców z obu stron
2. O bł. Boże i opiekę Matki Bożej
dla Łukasza i Wiolety
18.00 1. ++ Henryka Śmiga, ciocię Franciszkę,
rodziców, teściów, rodzeństwo, dziadków
i d. w cz. c.
2. + Janinę Szmatoła w I r. śm.

Środa 12.10.2022
7.00 1. ++ z rodzin Dudek, Giemza, Dąbrowski
i ojca Jana Ogrodniczak
2. ++ ojca Józefa, siostrę Czesławę,
dziadków z rodzin Urban, Nowak
oraz Zofię Bąk
18.00 1. ++ Stanisława Gawron, córkę Joannę,
rodziców, teściów, ++ z rodzin Gawron,
Kondziołka, Mędrala
2. + Marcina Biesok w dn. ur.,
++ z rodzin Kłopeć i Biesok

Czwartek 13.10.2022
7.00 Za Parafian i d. w cz. c.
11.00 Różaniec Fatimski
11.45 W intencji chorych, cierpiących
i starszych Parafian
18.00 1. + Winfrydę Stawarczyk
oraz ++ z rodzin Stawarczyk i Pachoł
2. ++ Teresę Kopel w 2 r. śm., rodziców
Genowefę i Michała Mądrzakowskich, teściów Marię i Antoniego Kopel, bratową Halinę

Piątek 14.10.2022
7.00 ++ z rodziny z obu stron, znajomych
i d. w cz. c.
18.00 1. ++ Henryka Sonka, Helenę, Leopolda
Czyrnek, syna Stanisława, ++ z rodzin:
Sonka, Styrnol, Czyrnek, Grzybek
2. ++ Klarę i Józefa Orszulik

Sobota 15.10.2022
7.00 ++ rodziców Wiktora i Elfrydę Lose,
Eufemię Gajda, syna Ireneusza,
++ z rodzin Lose, Gajda, Maciążek i d. w cz. c.
17.00 1. ++ Stanisławę Kuchejda, zięcia Eugeniusza, rodziców, rodzeństwo i ++ z rodziny z obu stron
2. ++ Marię i Alojzego Miech,
Elżbietę i Józefa Duraj,
Wandę i Franciszka Fojcik, dziadków
Sztefka i Kondziołka oraz Olgę Szubert

Niedziela 16.10.2022
7.00 1. ++ Łukasza Szostok, Marię i Władysława Kroczek, Marię i Ludwika Szostok,
Zygmunta Pagacz, ++ z rodzin: Kroczek,
Szostok, Barton i d. w cz. c.
8.30 + Antoniego Rychły od koleżanek i kolegów rocznika 1959 z Marklowic Górnych
10.00 ++ Jana i Józefę Brzeźniak
od wnuczki Elżbiety
11.30 1. Do Dzieciątka Jezus w int. Tobiasza
z ok. chrztu św. i Kai z ok. chrztu św.
rodziców i chrzestnych
z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinach
2. W int. Sylwii i Marcina z ok. 4 r. ślubu
z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o Boże bł. i opiekę MB
dla całej rodziny
16.00 1. ++ Ewalda Stawarczyk, rodziców z obu stron, braci Bronisława, Leona, szwagrów
Stanisława, Leopolda, bratową Weronikę,
++ z rodzin Stawarczyk, Bielski, Fiałek
2. + Helenę Szop od sąsiadów
z ul. Wyzwolenia i PCK
21.00 Za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II
w intencji Ojczyzny i Kościoła w Polsce