Intencje

Czwartek 16 września
7.00 1. ++ Marię i Alojzego Kopel, Anielę i Emila Gorol, ++ z rodzin Kopel, Gorol i Kroczek
2. + Jana Ząber od córki Bożeny i wnuczki Ani
z rodziną
18.00 1. ++ Helenę, Antoniego Topa, Marię Paszyna,
2 szwagrów, ++ z rodzin Węglorz, Topa
i d. w cz. c.
2. + Martę Bubik w r. ur.
20.00 Za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II
w intencji Ojczyzny i Kościoła w Polsce
Piątek 17 września
7.00 + Marię Kopiec od Anny i Stanisława Lubas
15.00 Do Miłosierdzia Bożego o pokój na świecie,
nawrócenie grzeszników, ++ zalecanych
i dusze w czyśćcu cierpiące
+ Franciszka Sztwiorok od rodziny Horzyk,
+ Jana Damasiewicz od Barbary z Krakowa,
++ Ludwika Kurek i rodziców, Franciszkę,
Michała Feiner, Zofię, Alojzego Kurtyka i Jana
Legierskiego, + Franciszka Kulę, synów Tadeusza i Krzysztofa, dziadków z obu stron; + Alojzego
Staniek, ++ z rodz. Salamon, Szramek, Czaja,
Koczwara, Owczarzy, ++ kapłanów i d. w cz. c.;
+ Marię Fójcik; + Krystynę Żagan od koleżanki
Ireny Czaja; + Aleksandra Cedro, rodziców z obu stron, ++ kapłanów i zakonników, misjonarzy
i d. w cz. c.; + Janusza Janusika od Barbary
i Danuty Jedynak, + Franciszka Mospan od Anety i Wojciecha Rojek, + Marka Rosa od kolegi
i koleżanek z rocznika 1961,
+ Krystynę Seifert od sąsiadów
18.00 1. + Ewę Kopel w I r. śm.
2. ++ matkę Teresę Gęsior w 27 r. śm.,
ojca Zygmunta, stryja Władysława w 17 r. śm.
oraz ++ z rodzin Gęsior i Czarny
Sobota 18 września
7.00 1. + Romana Szuścik od kolegów z pracy
2. + Marię Mędrala od sąsiadów
z ul. Orzeszkowej
17.00 1. ++ Emilię i Józefa Szotek, córkę Annę,
zięciów Franciszka i Tadeusza, dziadków
oraz ++ z rodzin Szczypka, Dziedzic, Szotek,
Mosio, Drapa, Janosz, Ponikiewski, Liszok
2. + Mariana Kopel od córek: Moniki i Katarzyny
z rodzinami
3. + Janinę Werner w 5 r. śm.
i ++ rodziców z obu stron

Niedziela 19 września
7.00 Za Parafian
8.30 1. ++ Anielę Konieczny, męża Beniamina,
zięcia Antoniego Kłopeć
i ++ z rodzin Konieczny, Czaja
2. + Krystynę Seifert od sąsiadów
z ul. Stromej
10.00 1. Dz. w int. Jadwigi z ok. 60 urodzin
z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie
2. O światło, dary Ducha Św. i zdrowie
dla Zuzanny z ok. 18 ur. z prośbą o bł. Boże dla całej rodziny
11.30 1. W int. Krzysztofa z ok. 50 ur.
z podziękow. za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i bł. Boże dla całej rodziny
2. Do Op. Bożej w int. Kazimierza
z ok. 70 ur. z podziękow. za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie
3. Dz. w int. Renaty i Janusza z ok. 25 r. ślubu z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie
16.00 1. + Leszka Bromnik od chrzestnej
2. + Krystiana Nogły z ok. ur.,
+ ojca Maksymiliana, teściów Wiktora i Annę Gabzdyl i d. w cz. c.
21.00 Dz. w int. Edyty z ok. 30 urodzin
z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie
Poniedziałek 20 września
7.00 1. + Ernesta Tomosz od sąsiadów
z ulic Słowiczej i Różanej
2. + Elfrydę Puzoń od syna Zbigniewa
z rodziną
18.00 1. + ojca Erwina w r. ur.
2. ++ Jerzego Pielczyk w 18 r. śm.
i ++ z rodzin Pielczyk, Brachaczek
Wtorek 21 września
7.00 1. + ks. Karola Sikorę od bratanicy Ani
z rodziną
18.00 1. ++ Benedykta Piechaczek w I r. śm.,
rodziców, dziadków, brata Stanisława
i szwagra Andrzeja
2. ++ męża Jana Sznapka w 6 r. śm.,
rodziców z obu stron oraz brata Wilhelma
Środa 22 września
7.00 1. ++ Jadwigę i Bolesława Trzasko,
Helenę i Antoniego Topa, Jana Łagoda,
++ z rodzin Topa, Trzasko i d. w cz. c.
2. + męża Rudolfa Koch w r. ur.
18.00 1. ++ Władysława Matuszyński w 36 r. śm. oraz ++ z rodzin Matuszyński,
Zahradnik, Kopica
2. ++ Bolesława Parchański, żonę Olgę,
syna Wiesława w 20 r. śm., ++ z rodzin
Parchański, Wyleżuch, Knap i d. w cz. c.
Czwartek 23 września
7.00 + Marię Temel od sąsiadów Solowski,
Kukuczka, Ogrodniczak, Drapa
18.00 1. ++ rodziców Annę i Józefa Kopel,
chrzestną Marię, ++ z rodzin Kopel, Kopiec oraz Wiesława Płonka w r. śm. i d. w cz. c.
2. ++ Marię i Henryka Hanaka, Mariana
i Zofię Hanaka, Irenę i Jana Jurczykowski
3. ++ Leopolda Kania i córkę Marię Drapa
Piątek 24 września
7.00 1. ++ Sławoja Chodackiego,
Helenę i Leona Szajter
18.00 1. 30 dzień po śm.: + Małgorzata Zielonka,
+ Maria Mędrala, + Eugeniusz Konieczny,+ Ryszard Niewiarowski,
+ Janusz Janusik, + Natalia Żidek,
+ Krystyna Seifert, + Antoni Kawalec,
+ Andrzej Przybycień
2. ++ Gertrudę i Franciszka Krzempek,
Krystynę Sajdok, rodziców, rodzeństwo,
Mieczysława Małek i ++ z rodziny
3. ++ Leona Gawendę, rodziców, teściów, szwagra Zbigniewa i kuzyna Waltera
Sobota 25 września
7.00 1. ++ Antoniego, Walerię, Stanisława Świeży, ++ z rodziny i d. w cz. c.
2. + Marię Mędrala od rodziny Kawik
17.00 1. ++ Hildegardę Gocman, męża Alfreda,
synów Zbigniewa, Mieczysława
i wnuczkę Magdę
2. ++ Krystynę i Feliksa Żydek,
wnuka Marcina, ++ z rodzin Witosz i Sztymon
Niedziela 26 września
7.00 1. ++ Brunona i Otylię Śmiga, Elżbietę
i Franciszka Waltar i ++ z rodzin Waltar, Śmiga
8.30 1. Dz. w int. Urszuli i Stanisława
z ok. Złotego Jubileuszu Małżeństwa z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla całej rodziny
2. Dz. w int. Damiana z ok. 25 urodzin
z prośbą o zdrowie, dary Ducha Św.,
wybór właściwej drogi życiowej i bł. Boże
na dalsze lata
10.00 1. Dz. w int. małżonków Anny i Mariana
z ok. 40 r. ślubu z prośbą o zdrowie
i bł. Boże w rodzinie
2. Dz. w int. Anny i Mariusza z ok. rocz. ślubu i urodzin Mariusza z prośbą o zdrowie i bł. Boże
11.30 1. Dz. w int. Doroty i Piotra z ok. 25 r. ślubu
z prośbą o bł. Boże, opiekę M.B.
i zdrowie w rodzinie
2. Dz. w int. małżonków Marii i Józefa
z okazji Złotego Jubileuszu Małżeństwa
z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla całej rodziny
16.00 1. ++ męża Władysława, rodziców, teściów, brata Eugeniusza, siostry Helenę i Gizelę
oraz ++ z rodzin Żagan, Szkuta, Uher
i d. w cz. c.
2. + Franciszka Mospana od Barbary
i Stanisława Kownackich oraz Marcina,
Eweliny, Izabeli i Joanny z rodzinami
21.00 + Jana Damasiewicz od Małgorzaty
i Tomasza Matusik i bratowej Teresy z rodziną