Intencje

Czwartek 19.01.2023
7.00 ++ z rodziny Gruszczyk: Stanisławę, Wandę,
Mariana, Piotra i rodziców
18.00 1. ++ Jana Damasiewicz w r. ur., żonę Alfredę, rodziców, 2 braci, bratową, teściów,
szwagierkę, szwagrów i d. w cz. c.
2. ++ Alfreda Gocman, żonę Hildegardę, 2 synów: Zbigniewa, Mieczysława i wnuczkę Magdę

Piątek 20.01.2023
7.00 + Krzysztofa Palecznego od KGW
15.00 Do Miłosierdzia Bożego o pokój na świecie,
nawrócenie grzeszników, ++ zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące
+ Jarosława Szlęzak od zięcia Tadeusza,
teściowej Jadwigi i rodziny Junkiewiczów;
+ Alojzego Staniek, ++ z rodzin Salamon,
Szramek, Czaja, Koczwara, Owczarzy, kapłanów, sąsiadów i d. w cz. c., + Stanisławę Duraj
od rodziny Tomasiczków z Dankowic, + Dariusza Ulman od brata Zbigniewa z rodziną, + Annę
Zawada od Urszuli Grygier z mężem; + Wandę Klepek od brata Jerzego z rodziną; + Mariana Owczarzy od kuzynki Anny Spendel; + Józefa Ślęk od brata Alfreda z rodziną; + Zbigniewa Hobernik od rodziny Rogowicz; ++ Ludwika Kurek, Rozalię i Franciszka Kurek, Franciszka i Michała Feiner, Zofię i Alojzego Kurtyka, Stefanię i Michała
Wojtas; + Martę Moj od rodziny Witos z Bielska,
+ Krzysztofa Palecznego od kuzynów
z Tarnawy Dolnej
18.00 1. ++ Zygfryda, Helenę, Martę Gałuszka, córkę,
4 synów, synową i ++ z rodziny Gałuszka
2. ++ Zofię Bijok, męża Antoniego,
++ z rodzin Bijok, Gancarczyk

Sobota 21.01.2023
7.00 + Annę Zawada od siostry Teresy z mężem,
siostrzeńca Bartłomieja z żoną
i siostrzeńca Łukasza
17.00 1. ++ Ernestynę Gorol, rodziców i rodzeństwo
2. ++ Antoniego Buryan w 3 r. śm., żonę Annę, rodziców, rodzeństwo z obu stron
i zięcia Antoniego

Niedziela 22.01.2023    

7.00 ++ dziadków Marię i Władysława Kroczek,
Albinę i Władysława Pagacz, ojca Zygmunta
Pagacz, kuzyna Łukasza Szostok
i d. w cz. c.
8.30 1. ++ Rudolfa Ignacek, rodziców, teściów,
siostrę Annę, brata Józefa,
szwagierkę Janinę,
++ z rodzin Brawański, Oślizło
2. ++ Helenę i Władysława Raszyk, rodziców, rodzeństwo oraz Ignacego Światłoch
i d. w cz. c.
10.00 Dz. w intencji Cecylii Elżbiety
z okazji urodzin z prośbą o zdrowie
i Boże bł. w rodzinie
11.30 1. Do Op. B. w intencji Franciszka
z okazji 18 ur. i ojca Mariana z ok. 50 ur.
z podzięk. za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie
i Boże bł. dla całej rodziny
2. W int. Martyny z ok. 15 ur. z prośbą o dary
Ducha Św., zdrowie i Boże bł. w rodzinie
3. W int. Czesława z ok. 60 ur.
z podzięk. za odebr. łaski,
z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla całej rodz.
16.00 Dz. w intencji Jacka z okazji 50 urodzin
z prośbą o zdrowie i Boże bł. w rodzinie
21.00 + Zygmunta Utikal od chrześniaczek
Agnieszki i Małgorzaty z rodzinami

Poniedziałek 23.01.2023
7.00 + Martę Moj od rodzin Kawik, Walak, Gibała
18.00 1. + Leopolda Mazurkiewicz w I r. śm.
2. + Andrzeja Skrobiś w 4 r. śm.

Wtorek 24.01.2023
7.00 1. ++ Annę Kopel, męża, syna Józefa i zięcia
2. ++ męża Zygmunta Sobczak,
rodziców Kaspra i Cecylię, rodzeństwo,
dziadków i d. w cz. c.
18.00 1. + Krzysztofa Pędzich w I r. śm.,
++ z rodziny Rychły
2. ++ męża Rudolfa Koch w 12 r. śm.,
matkę Annę Mikszan w 17 r. śm.,
ojca Stefana, dziadków Płonka,
matkę chrzestną Marię,
zięciów Andrzeja i Franciszka

Środa 25.01.2023
7.00 1. Z podziękow. za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie i bł. Boże
dla członków Koła Emerytów i Rencistów
Nr 10 w Zebrzydowicach oraz ich rodzin.
Polecamy także ++ członków Koła
2. + ojca Antoniego Kubistę w 30 r. śm.
i brata Czesława
18.00 1. ++ Adolfinę Witosz, męża Leopolda,
brata Rudolfa i ++ z rodzin Sztymon, Witosz
2. ++ Otylię Foltyn
oraz Eugenię i Eugeniusza Kasza
z ok. Dnia Babci i Dnia Dziadka

Czwartek 26.01.2023
7.00 + Józefa Ślęk od Barbary i Romana
Słocińskich

11.00 W int. Obrońców Śląska Cieszyńskiego w 104 rocznicę. Straż Graniczna z Raciborza.
18.00 1. ++ Annę Pindur, dziadków Annę i Józefa oraz brata Teofila
2. + Elfrydę Puzoń w 2 r. śm.,
++ z rodzin Puzoń, Michnik i Gunia

Piątek 27.01.2023
7.00 + Martę Moj od Danuty i Stanisława Witos z rodziną, Krystyny i Kazimierza Witos
z rodziną i swatowej z Milówki
18.00 1. 30 dzień po śmierci:
+ Józef Ślęk, + Zbigniew Hobernik,
+ Zygmunt Utikal, + Krzysztof Paleczny,
+ Marta Moj, + Antoni Knop,
+ Edward Kuś od Joli z Karwiny
2. ++ Gertrudę i Franciszka Krzempek,
Krystynę i Antoniego Sajdok

Sobota 28.01.2023
7.00 + Annę Zawada od bratowej Franciszki
oraz rodzin Jędralczyk, Rajwa i Kurek
17.00 1. ++ Marka Walczaka, ojca Mariana,
Julię i Stanisława Piterak i d. w cz. c.
2. ++ Hildegardę z ok. urodzin,
męża Alojzego Ćwięczek,
teściów Bolesława i Łucję Szyguła
oraz brata Wiesława

Niedziela 29.01.2023
7.00
8.30 Dz. w intencji Ireny z okazji 80 urodzin
z prośbą o zdrowie i Boże bł.
dla całej rodziny
10.00 O światło i dary Ducha Św.
dla Wiktorii z ok. 18 ur.
i o wybór właściwej drogi życiowej
11.30 1. Dz. w intencji Ks. Jarosława
z okazji urodzin z prośbą o dalsze Boże bł.
w pracy duszpasterskiej
2. Dz. w intencji Ilony i Tomasza
z okazji 20 r. ślubu z prośbą o zdrowie
i Boże bł. dla całej rodziny
3. Dz. w int. Andrzeja z ok. 40 ur. z prośbą
o Boże bł., dary Ducha Św., zdrowie, opiekę M.B. na dalsze lata życia i dla całej rodziny
16.00 1. ++ Romana Klepek, ojca Brunona,
Romana Standura, rodziców i teściów
2. ++ Walerię i Alfreda Brychcy,
Józefa Kłósko, rodziców z obu stron
i d. w cz. c.
21.00 Za Parafian

Poniedziałek 30. 01. 2023 

7.00 + Aleksandrę Żagan od sąsiadów z rodzin Trzos
18.00 1. + Piotra Puzio w I rocznicę śmierci
2. ++ rodziców Władysławę i Karola Herok, zięcia Dariusza, dziadków z obu stron
i ++ z rodzin Herok, Fujcik, Wilczyński
Wtorek 31. 01. 2023
7.00 ++ Zdzisławę Haim w 10 r. śm., męża Bronisława
oraz Mariannę i Ilonę Bednarek
18.00 1. + Stanisława Bartkowiak
i ++ z rodzin Bartkowiak, Michalczyk
2. ++ Czesława Przybyłę w 3 r. śmierci,
rodziców Marię i Ferdynanda, teściów,
szwagierkę, szwagra i dusze w czyśćcu cierpiące
Środa 1. 02. 2023
7.00 1. ++ Stefana Młynarskiego w 5 rocznicę śmierci, rodziców, teściów i rodzeństwo
2. ++ Marię Hanaka w 3 rocznicę śmierci, rodziców i Henryka, ++ z rodzin Grygierek
i Hanaka
18.00 1. ++ Marcelego Kopel w 6 rocznicę śmierci,
żonę Annę w 3 rocznicę śmierci, rodziców, teściów, rodzeństwo, zięcia Edmunda Kłopeć
i dusze w czyśćcu cierpiące
2. ++ Wandę Szczepańską w 5 rocznicę śmierci, męża Tadeusza, zięcia Tadeusza, wnuka Piotra, ++ z rodzin Fujcik, Szczepański, Witosz
i dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek 2. 02. 2023
7.00 1. Ku czci Chrystusa Najwyższego Kapłana
za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie
i zakonne
2. ++ Benedykta Kondziołka w rocznicę urodzin, żonę Marię i ++ z rodzin Kondziołka, Grygierek
8.30 1. ++ rodziców Jana i Helenę Foltyn,
syna Stanisława Foltyn i ++ z rodzin Foltyn,
Jonszta
2. + Wojciecha Brychcy w 4 rocznicę śmierci
od żony Moniki
17.00 1. ++ Józefa Peroutka, żonę Julię, zięcia Ewalda, ++ z rodzin Peroutka, Stawarczyk i Witosz
2. ++ Annę i Józefa Hernas,
rodziców Annę i Franciszka Piegrzym,
syna Rudolfa, ++ z rodzin Macura, Milc, Orszulik i Kołodziej
18.00 1. + Romana Handzel w I rocznicę śmierci
2. ++ syna Zbigniewa Wawrzyczek w r. urodzin, męża Władysława, ++ z rodzin Wawrzyczek,
Paprota, Żagan
Piątek 3. 02. 2023
7.00 1. W intencji Czcicieli NSPJ i Rodzin Jemu
poświęconych
2. ++ Emanuela Kopel, żonę, syna, zięcia
i ++ z rodziny
18.00 1. ++ Ryszarda Kapusta, rodziców i braci
2. ++ Elżbietę i Helmuta Obracaj,
Elżbietę i Eryka Lazar, Czesławę Staniek,
rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące
Sobota 4. 02. 2023
7.00 1. W intencji Czcicieli NMP
i Róż Różańcowych 7, 8, 9
2. ++ Zuzannę, Błażeja Nawodyło,
rodziców z obu stron, syna Franciszka,
synową Emilię i dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 1. ++ Agnieszkę i Rudolfa Szostok,
córkę Wandę, zięcia Karola
i ++ z rodzin Szostok, Jureczek
2. ++ Annę, Franciszka Szotek, rodziców, teściów, zięcia Jana, ++ z rodzin: Ponikiewski, Szczypka, Sztymon, Pieszka, Michalik, Olszok, Walczak
i Liszok
Niedziela 5. 02. 2023
7.00 + brata Leszka Polak w 2 r. śm. i ++ rodziców Józefa i Klotyldę i ++ dziadków z obu stron
8.30 1. ++ Władysława Kiełbasa, 2 żony, córki, synów, zięciów, synowe, ++ z rodzin Handzlik, Etryk,
Kondziołka, Fuchs, Grzonka i d. w cz. cierpiące
2. ++ Innocentego i Joannę Białończyk,
syna Tadeusza, córkę Marię, zięcia Rydolfa
i ++ z rodziny
3. + Zofię Chwolek w 3 r. śm.,
rodziców z obu stron, brata Karola,
szwagra Teodora i Władysława
10.00 1. Dz. w int. Wandy z ok. 75 ur. z pr. o zdrowie, Boże błog. dla całej rodziny
2. W intencji Bronisławy z ok. 70 ur.
z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błog., opiekę M.B.
i zdrowie w rodzinie
11.30 O światło i Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej
i Boże błog. dla Jakuba z ok. 15. ur.
oraz Dominika z ok. 10 ur.
2. Dz. w intencji Wiktorii z ok. 18 ur.
z prośbą o Dary Ducha Św., Boże błog.
i pomoc w wyborze drogi życiowej
16.00 1. + Anielę Żagan w I r. śm.
2. ++ Alfreda Szyrockiego w 4 r. śm.
oraz Filomenę, Emila i Alojzego
21.00 + Mariana Owczarzy od Barbary Wrzoł z rodziną i od Ireny Wrzoł z synem Robertem

Poniedziałek 6. 02. 2023
7.00 1. Za ++ Władysława Pala w rocz. śmierci, żonę Elżbietę, syna Aleksandra,
synową Beatę i ++ z rodzin Pala, Gałuszka
2. + Martę Moj od Teresy i Jana Niemczak, Elżbiety i Adama Mula,
Edyty i Macieja Piecuch z córką Natalią
18.00 1. + Józefa Kwiczala w I rocznicę śmierci, rodziców Marię i Alfreda, teściów Marię i Rudolfa,
szwagierkę Zofię Parchański i Jacka Rogos
2. ++ Alojzego i Helenę Brzoza, rodziców
z obu stron, zięciów Romana i Władysława
Wtorek 7. 02. 2023
7.00 + Helenę Tomica w 11 rocznicę śmierci,
++ z rodzin Tomica, Bienias i Sznapka
18.00 1. ++ Annę i Tadeusza Piechnik, syna Andrzeja, Janinę i Stanisława Szuścik, syna Romana,
zięcia Henryka, ++ z rodzin Piechnik, Szuścik
2. ++ Anielę Rychły w 2 rocznicę śmierci,
rodziców i pokrewieństwo
Środa 8. 02. 2023
7.00 1. ++ Annę Kolek w 10 rocznicę śmierci,
Agatę i Antoniego Gniewek i ++ z rodziny
2. ++ rodziców Stefanię i Ernesta Żyła w r. śmierci oraz dziadków z obu stron
18.00 1. ++ Leona Stawarczyk, rodziców, 2 braci,
bratową, bratanicę, teścia Józefa, 3 szwagrów,
zięcia Piotra, chrześniaka Mirosława, Julię Giza, Marię Parchańską, ++ księży naszej parafii
i dusze w czyśćcu cierpiące
2. ++ Józefa Puzoń w rocznicę śmierci
i rodzeństwo, syna Stanisława, zięciów Jana
i Leona, 2 szwagrów, wnuka Mirosława, bratanka Eugeniusza, Julię Giza, Jana i Alojzję,
Emanuela Wierzgoń i pokrewieństwo,
Piotra Oślizły, Hildegardę Śmietana
i dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek 9. 02. 2023
7.00 ++ z rodziny z obu stron, ++ znajomych
i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 1. ++ Bolesława Bieniek w rocznicę urodzin,
rodziców, braci Józefa i Kazimierza
2. ++ Alojzję i Józefa Kłopeć,
córkę Eugenię Kasza, synów Antoniego
i Edmunda
Piątek 10. 02. 2023
7.00 1. W intencji żyjących i ++ członków ADŚ
2. ++ Annę, Antoniego Gałuszka,
Helenę i Piotra Fójcik, syna Grzegorza,
Marię i Emanuela Orszulik,
++ z rodzin Gałuszka, Brachaczek, Orszulik
18.00 1. ++ Marię i Karola Kłopeć, rodziców,
wnuka Marcina, zięcia Wiesława
i ++ z rodzin Grygierek, Kłopeć
2. ++ Alfredę Damasiewicz w 15 r. śmierci,
męża Jana, rodziców, siostrę, siostrzenicę,
3 braci, szwagierkę, szwagrów, teściów
i dusze w czyśćcu cierpiące
Sobota 11. 02. 2023
7.00 + tatę Czesława Karwowskiego w 7 r. śmierci
17.00 1. + Zygmunta Pagacz w 3 rocznicę śmierci
2. ++ Marię i Józefa Machej, synową Krystynę
i ++ z rodzin Machej, Matuszek, Kula
3. ++ Annę Piguła w rocznicę śmierci,
męża Mieczysława, ++ z rodzin Piguła, Szczypka i dusze w czyśćcu cierpiące
Niedziela 12. 02. 2023
7.00 Dz. w intencji Jana z okazji 65 urodzin z prośbą
o zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny
8.30 1. + męża Stanisława Smyka w 28 rocz. śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo
2. ++ Winfrydę Kroczek w 26 rocznicę śmierci, męża Władysława, wnuka Dariusza,
++ z rodzin Kroczek, Tomiczek i Gertrudę Sobala
3. + Wiesławę Kutyła w 5 rocznicę śmierci,
++ z rodzin Kutyła, Madziar i Kułakowskich
10.00 1. W int. Adama z okazji 50 ur. z podz.
za wszelkie łaski, z prośbą o opiekę MB,
Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
2. Dz. w intencji Edwarda z ok. 70 urodzin z prośbą o dalsze łaski, Boże błog. i zdrowie w rodzinie
11.30 Do Opatrzności Bożej w intencji Alojzego
z ok. 70 ur. oraz córki Agnieszki z ok. 40 urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski,
z prośbą o opiekę Matki Najświętszej,
Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
16.00 1. + Jarosława Szlęzak od kolegów z pracy
2. + Jadwigę Trzos w 4 r. śmierci, ++ rodziców Zofię i Andrzeja Trzos i ++ z rodzin Trzos,
Gwizdała
21.00 Do Miłosierdzia Bożego w intencji + Magdaleny