Intencje

Niedziela 24.03.2019 –
3 niedziela Wielkiego Postu
7.00
8.30 Dz. w int. Antoniego z ok. 95 ur. z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny
10.00 Dz. w int. Urszuli z ok. 75 ur. z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny
11.30 1. Dz. w int. Bogusławy i Bartłomieja oraz córki Emilki z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB dla całej rodz.
2. Do Anioła Stróża w int. Szymona z ok. chrztu św., siostrzyczki Klaudii, rodziców i chrzestnych
o zdrowie i błog. Boże w rodzinach
16.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące i dusze zapomniane
21.00 Za ++ Irenę, Marię, Józefa Matuszyński, Aleksandrę i Oskara Matuszyński, Emilię i Józefa Suchanek
Poniedziałek 25.03.2019 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
7.00 1. Za + Władysławę Herok od brata Stanisława z rodziną
2. Za + Marka Walczak od mieszkańców Dylowanika
8.30 1. Za + Jadwigę Trzos od koleżanek i kolegów z rocznika
2. Za + Tadeusza Cielepa od koleżanek i kolegów Sz. P. w Zebrzydowicach
18.00 1. Za + Władysława Walczysko w 20 r. śm.
2. Za + Jadwigę Żarczyńską w 9 r. śm.
Wtorek 26.03.2019
7.00 Za + Antoniego Buryan od rodziny Różańskich
18.00 1. Za ++ Halinę Stawarczyk, 2 mężów, syna, brata, rodziców, Annę i Teofila Foltyn oraz ++ z rodziny
2. Za ++ Franciszka Kondziołka, żonę Annę, syna Henryka i rodziców z obu stron
3. Za ++ Annę i Emanuela Budziński, 2 synów Roberta i Alfreda oraz rodziców z obu stron
Środa 27.03.2019
7.00 1. O Boże błog. i zdrowie dla Ks. Prob. Dziekana Mariana Brańki z ok. ur. – od Zespołu Charytatywnego
2. Za ++ Juliannę Kopel, męża, dzieci, Helenę i Pawła Boruta, Gizelę i Jana Cieślar, córkę Irenę i d. w cz. c.
18.00 1. Za ++ Franciszkę, Erwina, Cecylię Parma, Karola i Lidię Michalik, Zofię i Anielę Milion i Franciszka Dobruś
2. Za ++ Władysławę i Jana Grabowskich, rodziców z obu stron, brata oraz Władysława Chowaniak
Czwartek 28.03.2019
7.00 Za + ojca Jerzego Piwowar w 5 r. śm.
18.00 1. Za ++ Artura Ździebło, syna Zdzisława, rodziców, teściów, i ++ z rodzin Michalczyk, Ździebło
2. Za ++ Stefanię i Wilhelma Rygiel, córki Irenę i Bronisławę, wnuczkę Joannę oraz Adelę Holeksa
3. Za ++ Różę Wyrobek w r. śm., męża Ferdynanda, synową, zięcia i ++ z rodziny Kopel
Piątek 29.03.2019
7.00 1. Za + Antoniego Buryan od rodzin Kasza i Kominek
2. Za ++ Zenonę Kowalczyk, Eugenię i Antoniego Bohdan oraz ++ z rodziny
18.00 1. 30 dzień po śmierci: + Jadwiga Trzos, + Leon Wawrzyczek, + Róża Kocurek, + Tadeusz Cielepa,
+ Mieczysław Polok, + Elżbieta Kondziołka
2. Za ++ Marię Kania w r. ur., męża Franciszka, syna Zygmunta, synową Janinę, Marię i Alojzego Czakon,
++ z rodzin Kania, Czakon
3. Za + Andrzeja Skrobiś od sąsiadów
Sobota 30.03.2019
7.00 1. Za ++ Hildę Rzepka, Józefa Szczypka, Krystynę Rohać, Magdalenę i Edwarda Klocek
oraz ++ z rodzin Klocek, Foltyn
2. Za + Elżbietę Kondziołka od sąsiadów
17.00 1. Za + Edwarda Wysockiego w I r. śm.
2. Za ++ Władysława Wiję w r. ur., ++ z rodziny i d. w cz. c.
3. Za ++ rodziców Annę i Władysława Foltyn, Zofię i Maksymiliana Rykaczewski, siostrę Marię,
szwagierkę Danutę, szwagrów Ryszarda i Józefa oraz Zofię Kurtyka
Niedziela 31.03.2019 –
4 niedziela Wielkiego Postu
7.00
8.30 W int. Hildegardy Czagan od emerytek G. S. “S. CH.” Zebrzydowice oraz od koleżanki Józi
10.00
11.30 1. Dz. w int. Ks. Prob. Mariana z ok. ur. z prośbą o zdrowie i błog. Boże w pracy duszpasterskiej
od “Margaretek”
2. Dz. w int. Kazimierza z ok. 70 r. ur. z podziękow. za otrzym. łaski,
z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny
16.00
21.00 Za ++ Józefa Pala, syna Romana i Henryka Kucharczyk