Chrystus zmartwychwstał!

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! Tym zawołaniem
pełnym wiary i nadziei, chrześcijanie pozdrawiają się w wielkanocny poranek, aby dać
świadectwo wierze, że Chrystus, który cierpiał, umarł na krzyżu oraz został pochowany w
grobie, zmartwychwstał i żyje pośród nas. Niech ta prawda, która w sposób szczególny
wybrzmiewa podczas wielkanocnej Eucharystii, ożywia naszą wiarę i daje nam niezachwianą
nadzieję, że i my również kiedyś zmartwychwstaniemy.
Otwórzmy nasze serca i umysły na zmartwychwstałego Pana, który jest prawdziwie
obecny w eucharystycznej ofierze.