DOM – Duchowa Odnowa Mężczyzn

Duchowa Odnowa Mężczyzn

Wiemy dobrze wszyscy, jak wielka jest pokusa pójścia w życiu na skróty, wycofania się z walki o nasze rodziny, o nasze życie, wycofania się z walki o naszą duchową wolność… Jak pisze Św. Paweł, nie zawsze potrafimy czynić dobro, które chcemy czynić ( Rz 7, 19).

Grupa „DOM” powstała z potrzeby która zrodziła się w naszych sercach, aby wiarę wyznawać nie tylko w Kościele jeden raz w tygodniu na niedzielnej Mszy, ale przede wszystkim aby wiarą żyć każdego dnia, aby wiarę i to co mówi do nas Bóg w swoim Słowie przekładać na nasze życie codzienne. Chcemy doświadczać tego, że Bóg nie jest jakąś abstrakcyjną ideą, produktem naszych wyobrażeń czy oczekiwań co do życia wiecznego, ale że Bóg jest przede wszystkim rzeczywistością w naszym życiu, że może przeobrażać nasze życie abyśmy mieli je w pełni już tu, na ziemi ( J 10,10).

Chcemy doświadczać tego, jak Bóg opiekuje się nami każdego dnia, chcemy widzieć jak Bóg walczy po naszej stronie i pomaga nam w naszej walce o wygranie naszego życia i życia naszych bliskich – naszych małżonków i naszych dzieci. Jako Jego umiłowane dzieci możemy oczekiwać tego, że On nie będzie zwlekać z odpowiedzią i da każdemu z nas to wszystko, czego nam rzeczywiście potrzeba. (Wj 17,11; Łk 18,1-8; Mt 7,7-11)

Łączy nas:

1. Wiara w Boga i miłość do Niego Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! J 14,1; Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28.

2. Naśladowanie Jezusa Bądźcie roztropni jak węże a nieskazitelni jak gołębie. Mt 10,16. Połączenie węża i gołębicy tworzy obraz dojrzałego mężczyzny, który chce podążać za Chrystusem. Jest to połączenie mocy i delikatności, przebiegłości i niewinności, ziemi i nieba.

3. Zwalczanie swoich słabości w Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym, ciągła walka Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Pwt 31,6

4. Pełne zaufanie Bogu, nie sobie Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało: Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Go sławię. Ps 28,7; Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku. Prz 3,5.

5. Zaufanie w miłosierdzie BożeJa zaś zaufałem Twemu miłosierdziu; niech się cieszy me serce z Twojej pomocy, chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem. Ps 13,6

6. Rozważanie Słowa BożegoW sercu swym przechowuję Twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie. Ps 119,11.

7. Wspólna modlitwa w męskim gronie, wzajemna modlitwa za siebie, za nasze rodziny i nasze codzienne sprawy, wspólne uwielbienie naszego Pana, dzielenie się doświadczeniem wiary, trudnościami dnia codziennego, rozmowa na duchowe tematy – Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie (…). Dz 1, 14.

Zapraszamy na spotkania każdego mężczyznę, który chce czegoś więcej w swoim życiu

 Spotkania: 1 i 3 czwartek miesiąca godz 19:00 w budynku parafii.

Kontakt: email: dom.zebrzydowice@gmail.com , tel. 502 249 543 – Tomek

PORZĄDEK KOLĘDY

 

27.12.2016 Wtorek – godz. 9:00

 1. ul. Kochanowskiego od Ronda

 2. ul. Kochanowskiego od 57-107

 3. ul. Wrzosowa, ul. Kochanowskiego od 18-55 i ul. Strażacka

28.12.2016 Środa – godz.9:00

 1. ul. Astrów, Goździkowa i Okrężna od początku

 2. ul. Dworcowa bloki p. Balcar, 32,34,36,38

 3. ul. PCK i Działkowa od początku

29.12.2016 Czwartek – godz. 9:00

 1. ul. Przedwiośnie od końca

 2. ul. Przedwiośnie od początku

 3. ul. Świerkowa i Akacjowa od początku

30.12.2016 Piątek – godz. 9:00

 1. ul. Ks. A. Janusza od 46-1

 2. ul. Stroma od końca i Ks. Janusza od 37 do końca

 3. ul. Topolowa od początku

06.01.2017 Piątek – godz. 13:30

 1. ul. Poziomkowa i Słowicza od początku

 2. ul. Kasztanowa i Srebrna od początku

 3. ul. Tęczowa i Wesoła od początku

07.01.2017 Sobota – godz. 9:00

 1. ul Groblowa od początku i Chabrowa od końca

 2. ul. Jesionowa od początku

 3. ul. Jesionowa od końca

08.01.2017 Niedziela – godz. 13:30

 1. ul. Poprzeczna od końca

 2. ul. Kochanowskiego 54-64

14.01.2017 Sobota – godz. 9:00

 1. ul. Palmowa i Asnyka od końca

 2. ul. Piękna i Liliowa od początku

 3. ul. Górnicza i Rzeczna od początku

15.01.2017 Niedziela – godz. 13:30

 1. Kolęda dodatkowa
 2. ul. Chmielna