Różaniec do granic

Dowiedz się więcej o inicjatywie i zapisz się – Różaniec do granic

Modlitwa różańcowa dookoła Polski

Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów dowodzi, jego niezwykłej skuteczności. Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową.

Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec zostanie odmówiony przez około milion Polaków na granicach kraju, to może nie tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć serca naszych rodaków na działanie Łaski Bożej.

Potężna modlitwa różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet i całego świata. Dość powiedzieć, że Maryja zawsze kieruje prośbę o częstą modlitwę różańcową, podczas każdego niemal objawienia.

Zapraszamy wszystkich na wielką modlitwę „Do Granic” Polski, modlitwę do granic naszych możliwości, naszych lęków, naszych pragnień. Poza granicę komfortu, codzienności i naszych przyzwyczajeń.

Wielka modlitwa zaplanowana jest na 07.10.2017,
w Święto Matki Bożej Różańcowej (ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując tym samym Europę przed islamizacją),
w I Sobotę Miesiąca (gdy odprawiane jest Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej, o które prosiła w Fatimie, jako ratunek dla świata),
w roku 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane, polskie objawienia maryjne, Matka Boża prosiła tam o pokutę i codzienny różaniec),
w 100. rocznicę Objawień Fatimskich (wielkie, ciągle aktualne objawienia, w których Matka Boża przekazuje duchowy program dla całego świata),
w przededniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (Wolność jest nam dana i zadana, tylko w Bogu i tylko z Maryją jesteśmy prawdziwie wolni, niepodlegli).

Tego dnia udamy się na granice Polski i będziemy modlić się na różańcu. Przez tę bezprecedensową modlitwę różańcową, chcemy okazać wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do odmawiania różańca. Chcemy też przepraszać i wynagradzać, za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Pragniemy błagać przez wstawiennictwo Matki Bożej o ratunek dla Polski i świata.

Jeśli tylko chcesz, możesz, wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu zarejestruj się na naszej stronie tutaj. Na mapce zostanie wyznaczona droga do Twojego szlaku na granicy. Tam będziesz mógł wybrać swój kościół. Przyjedź w sobotę 7.10.2017 do wybranego kościoła, po Mszy Świętej wyruszamy na nasz odcinek granicy modlić się na różańcu i wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny dla świata, Ojczyzny, Kościoła, rodzin, wspólnot i dla nas samych.

Tekst zaczerpnięty ze strony www.rozaniecdogranic.pl

DOM – Duchowa Odnowa Mężczyzn

 

Duchowa Odnowa Mężczyzn

Wiemy dobrze wszyscy, jak wielka jest pokusa pójścia w życiu na skróty, wycofania się z walki o nasze rodziny, o nasze życie, wycofania się z walki o naszą duchową wolność… Jak pisze Św. Paweł, nie zawsze potrafimy czynić dobro, które chcemy czynić ( Rz 7, 19).

Grupa „DOM” powstała z potrzeby która zrodziła się w naszych sercach, aby wiarę wyznawać nie tylko w Kościele jeden raz w tygodniu na niedzielnej Mszy, ale przede wszystkim aby wiarą żyć każdego dnia, aby wiarę i to co mówi do nas Bóg w swoim Słowie przekładać na nasze życie codzienne. Chcemy doświadczać tego, że Bóg nie jest jakąś abstrakcyjną ideą, produktem naszych wyobrażeń czy oczekiwań co do życia wiecznego, ale że Bóg jest przede wszystkim rzeczywistością w naszym życiu, że może przeobrażać nasze życie abyśmy mieli je w pełni już tu, na ziemi ( J 10,10).

Chcemy doświadczać tego, jak Bóg opiekuje się nami każdego dnia, chcemy widzieć jak Bóg walczy po naszej stronie i pomaga nam w naszej walce o wygranie naszego życia i życia naszych bliskich – naszych małżonków i naszych dzieci. Jako Jego umiłowane dzieci możemy oczekiwać tego, że On nie będzie zwlekać z odpowiedzią i da każdemu z nas to wszystko, czego nam rzeczywiście potrzeba. (Wj 17,11; Łk 18,1-8; Mt 7,7-11)

Łączy nas:

1. Wiara w Boga i miłość do Niego Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! J 14,1; Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28.

2. Naśladowanie Jezusa Bądźcie roztropni jak węże a nieskazitelni jak gołębie. Mt 10,16. Połączenie węża i gołębicy tworzy obraz dojrzałego mężczyzny, który chce podążać za Chrystusem. Jest to połączenie mocy i delikatności, przebiegłości i niewinności, ziemi i nieba.

3. Zwalczanie swoich słabości w Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym, ciągła walka Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Pwt 31,6

4. Pełne zaufanie Bogu, nie sobie Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało: Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Go sławię. Ps 28,7; Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku. Prz 3,5.

5. Zaufanie w miłosierdzie BożeJa zaś zaufałem Twemu miłosierdziu; niech się cieszy me serce z Twojej pomocy, chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem. Ps 13,6

6. Rozważanie Słowa BożegoW sercu swym przechowuję Twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie. Ps 119,11.

7. Wspólna modlitwa w męskim gronie, wzajemna modlitwa za siebie, za nasze rodziny i nasze codzienne sprawy, wspólne uwielbienie naszego Pana, dzielenie się doświadczeniem wiary, trudnościami dnia codziennego, rozmowa na duchowe tematy – Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie (…). Dz 1, 14.

 

Zapraszamy na spotkania każdego mężczyznę, który chce czegoś więcej w swoim życiu

 Spotkania: 1 i 3 piątek miesiąca godz 19:00 w budynku parafii.

Kontakt: email: dom.zebrzydowice@gmail.com , tel. 502249543 – Tomek