Oaza

Przy naszej parafiifoska działa wiele grup charytatywnych i wspólnot. Jedną z nich jest oaza ruchu światło-życie. Założycielem ruchu był ks. Franciszek Blachnicki. Jego ideą jest formowanie dojrzałych chrześcijan poprzez odpowiednią dla każdej z grup formację. Oazę Dzieci Bożych (ODB) stanowią dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ich spotkania odbywają się w każdy sobotni poranek. Kolejną grupę stanowi młodzież gimnazjalna, licealna i studiująca. Spotykamy się w każdy piątek. Punktem kulminacyjnym naszych spotkań jest piątkowa Eucharystia, po niej gromadzimy się w salkach przy kościele, by tam odbywać spotkania formacyjne, dostosowane do grup wiekowych uczestników i prowadzone przez naszych animatorów. Poprzez udział w oazie poznajemy tajemnice wiary, przyswajamy podstawową wiedzę na temat religii oraz wesoło śpiewamy i uczestniczymy w zabawach. Uczymy się także dostrzegać Chrystusa w drugim człowieku i poznawać radość płynącą ze wspólnoty. Nie chcemy biernie siedzieć na kanapie, tylko jak mówił papież Franciszek, wkładamy wygodne buty i ruszamy w podróż z Chrystusem! Ty też jesteś zaproszony, bo to my młodzi jesteśmy przyszłością świata i nadzieją Kościoła.