ROZPOCZĘLIŚMY MISJE

Drodzy Parafianie,
W dniach od 30 kwietnia do 8 maja 2016 roku będziemy przeżywali w naszej wspólnocie parafialnej wydarzenie szczególne – Misję Świętą. Czas przemiany życia osobistego, rodzinnego, społecznego i parafialnego. Pragniemy wsłuchiwać się w Słowo Boże, czerpać moc z sakramentów Chrystusa, aby wzrastać w wierze i dbać wspólnie o Kościół, który jest naszym domem.
Trwa również Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W czasie Misji będziemy przeżywać peregrynację obrazu Chrystusa Miłosiernego oraz relikwii Apostołów Miłosierdzia – św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej.
Trwajmy na modlitwie, aby Misje Święte były okresem prawdziwej odnowy naszych serc i naszej wspólnoty parafialnej. Pamiętajmy również w naszej modlitwie o kapłanach ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy będą kierować do nas Słowo Boże i sprawować pośród nas sakramenty święte. Znajdźmy czas i pozwólmy dotknąć się Miłosierdziu Pana. Niech nikogo z nas nie zabraknie – serdecznie Was zapraszamy i czekamy na Was.
Proboszcz – ks. kan. Marian Brańka
ks. Władysław Bajer
ks. Paweł Marczyk

PLAN MISJI (czytaj dalej)